Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TYWYSYDD. [Ehif.2.] EBRILL, 1837. [Pris lg. PWYSIGRWYDD CltEFYDD I IEUENCTYD. Crepybd ydyw y fath barch gwastadol i Dduw, a'r fath gariad goruchel tuag ato, ag a'n tueddo i'w addoli a'i wasanaethu yn ol ei ewyllys, ac yn ol ein rhwymedigaethau iddo. Gan fod Duw, a'i fod mor fawr a da—gan mai efe yw Creawdwr, Cynnaliwr, Llywod- raethwr, acîachawd wr y byd—gan fod y per- thynasati hyn yn seiliau digonol i ein rhwym- edigaethau iddo—a chan ei fod wedi amlygu eiewyllys obarth i ddull ei addoliad, diau fod crefydd o bwys anfeidrol i bob dyn. Ond os yw o'r fath bwys i bawb, diau ei bod o bwys neillduol i ieuenctyd. A gosod allan y cyfryw bwysigrwydd yw amcan y llinellau canlynol; ac i'r perwyl hwn, ystyr- ier yn ddifrifol y pethau a ganlyn :—