Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR ÌEUAINC. Hhif^33. HYDREF, 1849. Ctf. III. Cfogllfogr Cvcf»ÌJÍíûI. (l'AHHAD 0 RIFYN MEBI, TU-DALEN 135.) Y mae dwy res wahanol o urddasogion eglwysig : yn gyntaf, urdd Melchi/edec, neu yr arch-offeiriad- aeth, yr hon sydd gynwysedig o offeiriaid a henuriaid ; ac yn ail, yr urdd Aaronaidd, neu yr îs-oíFeiriadaeth, yn cynwysesgohion, olfeiriaid, dysgawdwyr, a diacon- iaid. Y blaenaf ydynt i ofalu am achosion ysbrydol yr eglwys; a'r diweddaf i weinyddu ei hordinhadau, ac i ofalu am ei phethau tymorol. Y mae tri o'r urdd Felchizcdicaidd, ncu yr arch-offeiriadaeth, i arolygu holl cglwysi y byd, y rhai a ddynodir y prif-lywydd- ion. Y mae hefyd îs-lywyddion, i lywyddu ar dref- ydd ac ardaloedd, y rhai a clwir ystacanod (stahes). Y mae areithiau y bragawthwyr Mormonaidd yn llawn o gyfeiriadau at y Bibl, ac, fel y cyfryw, ÿh dueddol i ddyrysu meddyliau yr anwyliadwrus a'r anllythyrcnog ; ond wrth eu chwilio yn wyneh go^eu rheswm a Bibì, ymddangosant, ar yr olwg gyntaf, yn hynod wrthun ac annuwiol. O'i ddechreu i'w ddi- wedd y mae llyfr Mormon yn llawn o brofion o ffugiant a thwyll: y mae priod-ddull yr ysgrythyrau santaidd -wedi ei fenthyca trwyddo oll. Y mae crwyn cochion yr Indiaid yn profi yn cglur iuwn, mai nid Iuddewon ydynt: ond esbonir y gwrthuni hyn trwy ddweyd i'w lliw i gael ei ncwid yn wyrthiol fel cosb am eu pechod. Siarcdir am bethau ag y mae y rhan fwyaf o ddynion gwarciddiedig yn gwybod na ddyfeisiwyd 'mo honynt hyd yn mhell iawn ar ol yr amseri lyfr Mormon i gael ei ysgrifcnu. Dywed y proffwyd Nephi, fod terfysg wcdi ymgodi ar y fordaith i America,—"A bu wedi iddynt fy ngollwng yn rhydd i mi gymeryd y cwm- pawd, ac efe a drodd y ffordd y mynaswn iddo." Xi ddyfeieiwyd cwmpawd y morwr am lawer o ganoedd