Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR ÌEUAINC. RHiF.^f. AWST, 1849. Cyf. III. CfoMllfojjr Crcfyîföol. John Nicolls Tiioms.—Yn y flwyddyn 1838, cafodd y Deyrnas hon ei ohytfroi gannewydd, fod cynhyrfìadau enbyd yn fcent, yn cael eu hachosi gan dcíyn o'r enw Thoms. Y twyllwr hwn oeddfab i dyddynwr bychan, a bragwr, yn St Columb, yn Nghernew (Cornioall). líu am ysbaid yn selerwr i fasnachwr gwin yn Truro ; dylynodd ei feistr yn y fasnach hyd oni ddinystriwyd eiystordỳ gan dàn, pan dderbyniodd £3000 o ddyogel- dý, i wneyd ci golled i fynu. Yn y liwyddyn 1833, ymddangosodd fel ymgeisydd am gynrychiolaeth Caer- gaint, ac ochr ddwyreiniol Kent, dan yr enw Syr William Pcrcy Honey wood Courtenay, marchog Malta, a brenin Jerusalem; a hònai hawl i fagad o etifedd- iaethau yn líent. Ei berson hardd, ei ymddangosiad, ei foesau boncddigaidd, a'î anerchiadau hyawdl, a ennillodd radd fawr q ffafr iddo yn ngolwg y cyhoedd, ond nid digon i ddyogolu iddo yr anrhydedd a roddir yn gyffredin i foneddigion adnabyddus a llool. Ond, er ei siomi yn hyn, parhaodd i anerch y werin fel eu cymwynaswr a'u cyfaill, ac a gadwodd i fynu radd o ddylanwad yn eu plith. Ymddengys iddo gysylltu ei hun íl thorf o nwyfredyddion (smugglers); ymddan- gosodd yn llys cyfraith ar ran cwm'ni llong smuggl- aidd, ac ymddygodd yn y fath fodd ag i gael ei gon- demnio o anudoniaeth, ao i gael ei ddedfrydu i alltud- iaeth am saith mlyncdd ; ond gan iddo gacl ei farnu yn lloerig wedi'n, i'r nawddle ca'dd fyned, ac nid iBotany 13ay. Gollyngwyd ef allan ychydig fisoedd yn unig cyn ei farwolaeth ; a chyn gynted y daeth allan, ad- newyddodd ci gyfrinach â'r werin, y rhai a'i hystyr- ient yn fath o ferthyr yn achos y smwggleriaid ; a bod ei holl ddyoddefaint wedi dygwydd iddo o herwydd ei ddyngarwch a'i gariad at ryddid ; adnewydd'odd ei hen chwedlau amei achyddiaeth, ac ymosodai yn eabyd