Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR ÌEÜAINC. Rhif. 29. MAI, 1849. Cyf. III. ©fojyEíöjjt Cwfntfool. Joanna Southcott,—Ganwyd y fenyw ryfedd hon yn swydd Deron, oddcutu y rlwyddyn 1750; ei rhieni oeddynt dlodion ac isel eu sefyllfa. Aeth Joanna yn Ued icuanc i wasanacth, a threuliodd agos yr oll o forcu ci bywyd yn Exeter fcl morwyn gyfíog, hyd nes oedd yn 40 ocd. Ymunodd ryw amser a'r Methodist- iaid Wcsleaidd neu Ilantaidd; dihunoddei theimladau crcfyddol yn rymus i'w ryfeddu, a daeth yn y teiml- adau hyn yn adnabyddus â dyn o'r enw Sanderson, yr hwn a hònai ci fod yn feddianol ar ysbryd proffwydol- iacth; ac nid hir iawn y bu meddwlcynhyrfus Joanria cyn derbyn yr un argraffiadau o burthed iddi ei hun." Gan nad ocdd ci haddysgiacth ond ychydig iawn, a' mheddwl yn hollol anniwylledig ac yn naturiòl drwsg ac iscl, ci phroffwydoliacthau oeddynt hynod anghcl- fydd, a chwbl annheilwng o sylw dynion yn cu syn- wyrau; ond er ei holl lcdchwithrwydd, yr oedd dyn- ion yn yr ocs hòno, ac yn mhob oes, yn barod i gredu unrhyw bcth a haerir gyda phendcrfynoldeb lawer gwailh drosodd, ac ategu ar gymeriadau unrhyw ddwlyn a ff'ugia orsanteiddrwydd a gwybodaeth oruwchnaturiol. Eangodd ei dylanwad, ac yn fuan cyhocddodd eihun, fel ei rhagflaenoriaid yn Llocgr ae America, y wraig a welodd Ioan, Dat. 12, 1—5; a dcrbyniodd symiau anferthol am y seliau a werthasai cr dyogclu bywyd tragywyddol y sawl a'i prynent. Yn awr yr oedd Exctcr yn rhy gyfyng i'r broffwydes i arfer ci doniau proffwydoliactliol. Gwahoddwyd hi i Lundain, gan William Sharp, ysw., cerfiwr enwog iawn, yr hwn ocdd wcdi ymrcsu yn mhlith ei dysgybl- ion, ac yn brif gynorthwywr iddi—h thraul fawr y symudodd hi i Lundain, ac a'i cynhaliodd yno. Cyn ac wcdi ei mynediad i Lundain, cyhoeddodd amryw lyfrach i osod allan ci thybiau gwrachaidd a ffol yn nghylch ci hanf'oniad gan Dduẃ i ddysgu y byd yn ffordd iechydwiiacth. Yn y flwyddyn lbl3, yr ocdd