Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR ÌEUAINC. liHlF. 28. EBRÍLLTÎ849. Cyf. IIÌT f)r î?îímii íuctít cacT j> ©íurcftlîíim. Ychtdio amser yn ol galwodd rhai o frodorion Cristion- ogol Tahiti gydag un o'r cenadwyr, a dywedasant wrtho am ymddyddan fu rhyngddynt hwy ag offeiriad Pab- aidd. Yr offciriad a ddangosodd iddynt goeden fawr, ynghyd â'i gwraidd, ci phaladr, ei changenau, a'i brigau, ac a'i hcsboniodd iddynt. Wrth wraidd y goeden yr ocdd ocn, ac wrth hwnw, meddai yr offcir- iad, yr oeddyrn i feddwl y Gwaredwr, ücn Duw ; a'r goeden oedd yn arddangosiad o'r Eglwys Babaitld. Wrth waelod y paladr, yn nesaf uwchben y gwraidd, yr ocdd Pcdr, yr csgob cyntaf yn llliufain, a'r nesaf i Iesu Grist. "Iö'," cbc'r Tahitiaid, " yr ydym yn gwybod am Pcdr, mae genym ni ddau lythyr o'i waith, y rhai ydym yn ddarllen yn y Testamenl Newydd. Efe ocdd y dyn a wadodd ci fcistr ; ond y Gwarcdwr a edrychodd arno, a'r olwg hùno a doddodd ei galon, ac a faddeuodd iddo. Ond pwy y w y rhai hyn ydynt yn cyfodi i fynu ar baladr y goeden uwchben Pcdr ?" " O," ebe'r ofî'eiriad, " hwy ydynt y Pabau, olynwyr Pcdr." " Felly, nid ydym ni yn gwybod am danynt hwy," meddai'r brodurion ; " ond peidiwch a gofalu, yr ydym icedi cael y gwreidtlyn. A plieth ydyw y cang- cnau sydd yn dyfod allan o'r paladr f" "Ilwy ydynt y gwalianol swyddwyr sydd yn yr eglwys, megys monachod," &c. "Nid ydym ni yn adnabod y rhai hyn hcfyd," cbc'r brodorion ; " ond yn mlaen â chwi, yr ydym wcdi cael y gwrciddyn, ac ni a allwn fod hcbddynt hwy. Pa beth ydyw y brigau ydynt yn hongian i lawr f" " Hwy ydynt yr hcreticiaid, ac y macnt yn syrthio yn gyflym i'r tân isod ?" "Ai'e yn wir," ebe'r Tahitiaid, " pa le yr ydym ni ?" "0," ebe'r otfciriad, " dacw chwi," gan gyfeirio at ryw gongl ; " dacw Luthcr," gan gyfeirio at frigyn crîn ; " yr ydych yn gwelcd ci íod cf yu syrthio i'r tân ; yno y mao cf yn awr, ac yno yr cwch chwi a'ch cen- adwr, canys yr ydych oll yn hereticiaid." " O wel," cbe'r brodorion, " y fath ydyw y darluniad a'r esboniad roddasoch i n'i; ond pa í'odd bynag, yr ydym Avedi cael y gwreiddyn, ac yr ydym yn mcddwl nad ydym yn mhcll o fod yn ol, ac ni a lynwn wrth hwnw. ' Myfi