Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TYWYSYDD YR ÌEÜAINC. Riiif. 27. MAWRTH, 1849. Cyf. IIl7 Cfonliüwr CrctoìíM. Awobymasom yn ein rhifyn diweddaf, y buasem yn rhoddi hanes Itichard Brothers. Ganwyd yr hynod* ddynhwnyn 1760, yn Newfoundland, a gwasanaathodd am flynyddau yn y llyn ges Frytanaidd fel Rhaglaw. Yn y flwyddyn 1784, lleihawyd y llynges, o. thalwyd ef, ynghyd â llawer ereill, ffwrdd gyda. jìhemion o dri swllt y dydd. Ni wclwyd dim yn rhyfedd yn ei ymddyg- iadau hyd 1790, pan, yn ol ei dystiolaeth ei hun, yr agorwyd ei ddeall yn drwyadl, er fod ganddo rag- dybiaeth o'i febyd y buasai, ryw dro neu gilydd, yn rhywun mawr iawn. Ymluniodd ei oleuni i agwedd gwrthddadl yn erbyn y llŵ a pfynid iddo wneyd wrth dderbyn ci bension :—Ffurf y 11 ŵ a ddywed, fod yrhwn sydd yn ei gymeryd yn gwneyd hyny yn wirfoddol, pan yr oedd gorfodaeth arno i'w gymeryd cyn cael ci dâl. Gomcddodd Arglwydd Chatham ymado á'r ffurf gyfi'rcdin er mwyn boddloni Brothers, a'r canlyniad fu, icldo fod am ysbaid blwyddyn yn hanner newynu o fan i'w gilydd ; ac mae yn debyg i bryder mcddwl, yr amscr gofidus hwn, ddeffroi ei holl ducddiadaii perí- bocthaidd, a rhoddi penderfynoldeb i'w ogwyddiadau ffug-grefyddol. Yn mhcn gronyn ar ol hyn acth Mrs. Green, Uety-wraig yn Westminster, i un o'r gweilh- dai yn y gymydogacth, gan ddywedyd, fod un íletywr yn ei dyíed o ddeg punt ar hugain, nas gallasai hithau ei gadw ef yn hwy, ac nas gallasai yntau ei thalu am na allasai, yn gydwybodol, gymeryd y llŵ a ofynid iddo wneyd cyn cael ei díd o'r llyngcs-fwrdd. Tosturiodd ymgeieddwyr y tlodion wrth y wraig, yr hon a ddywcdai yn uchel iawn am onestrwydd, Uaricidd-dra, ac ymddygiadau moesol ei lletywr, ac anfonasant am Mr. Erothcrs. Ar ci ymddangosiad, teimlai y bwrdd yn ffafriol iawn tuag ato ; yr oedd oddeutu dog-ar-hùgain oed, yn dàl a lìuniaidd iawn, a boneddigaidd i'w ryfeddu yn ei ystumiau a'i atcbiadau. Atebai bob ymholiad ynbŵyllog, er íbd agos pob gair