Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RIIAGYMADRODD. Pan oddeutu deuddeg ar hugaiu oed, dygwyddais ddarllen hanes- yn am foneddiges Hispaenaidd, o'r euw Donnn Maria d'Escobar, yn byw yn Lima yn Nolienbartll Amcrica, gan yr lum yr oedd ychydig ronynau o wenith, ag a ddygasai lu o drcf Estramadura yn ei gwlad enedigol. ÌIi a'n planodd yn ei gnrdd, ae allan o'u ffrwyth hi a ranodd i crcill, hyd ncs actli yr ychydig ronynau yn ysgubau, yu fcusydd, ac yn henafiaid yr holl wenith a gcir yn awr drwy eang-dh Pern. Gwnaetli yr lianesyn hwn argralF dwys ar fy meddwl y pryd hyny, ac y tnae yn ftil gliro wrth ddrws fv tneddwl bóh tro y teiud- wyf yn ddigalon nwéhbea arafweh llcdacniad y gwirioneddau gwerthfawrocafj ae i'm fcýb i, yreglurefa gyhoeddwýf. Yinddcngyg y dyb o fod y fnth grcadur à niyfi yn galln byfch gynorthwyo pobl- ogrwyddiad iinrhyw wirionedd gwerthfawr, ucu gynorthwyo i droi yr hyn fo'n anarfeicdig, a chrocs-chwaetluis. i fod yn yinborth blasus a beunyddiol gweriu gwlad,—yn gyíí'clyb i ofcredd; ond yna mcddyliail, " Na! ni cbaifF y gnir yna—'gwagcdd'—byth fy nyclirynn." Oni dihwedodd nn o'r ysgrifenwyr craffnf, er ys dro» fil o llyuyddaii hcllach, fod wcifliian gvtuaint o liuunnohlcb tnewn cuddio a thynu vn ol ciu tybiau oddiwrt'i y byd, ag sydd yn eu cyhocddi; n bod yv liunanoldeb mwyaf yn auil yn bcntbyca gwisg gor-ostyngciddrwydd. Pan gnnfyddwyf ddynion da a mcdrus yn cael eu blino—fcl yr hen wraig g&t) fẁgftU—gan ysbryd liuuanol- deb, gau ofui cyliocddi eu golygiadau, rhag na wrandewir arnynt; acynllcdu cu dwylaw ar eu gwynebau, rltag y dygwydd iddynt weled adlcwyrchiad 0 rlegwch eu gwcdd ar wcdd ncb arall—fcl pe na bae yr holl fyd yn ddiin ond y French Draiving-Room, á'i pha- rwydydd yn looHng ghsses, ;\ hwythau yn brwshio, a phigo, a seboni, a phacntio, eu dillad, a'u hwynebau, ac mor falch yn y di- wedd, nes y gorwcddant fcl tom ych ar y llawr, rhag dygwydd i rjw bechadur hunanol arall yn yr ystafcll, rhwng y drychau, fod yûlanach, a chymcradwyach na hwy eu hunain;—pan wclwyf