Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Rhik. 16.] EBRILL, 1847. [Cyf. II. TliAETIIODAU, & c. MAM UWCII BEDD EI PIILENTYN. Pjídwar o fechgyn ieuainc n dtlygent arch baehgen, yr hwn oeihl mu o'u cyfcilhon, yn yr un dosparth o'r Ysgol Suliol â hwynt, ac wedi ci ddcrbyn i gymundeb eglwysig ar yr un ainscr. Deuddog oedrì oedran y brawd a gleddid, ond yr ocdd yr ieuangaf o'i glud- yddion yn bedair ar ddeg. Trcfnasai rliywrai napcyn du ain wtldf .1 chrape duaeh, pc fodd, am hat, pob un o'r bechgyn. Edrychais nrnynt yn cerddcd nior araf, mor hcndrist, moresmwyth, fel peyn üfni ysgwyd dim ar Edward bach yn y coîTm a'r amdo gwyn, a'r pwysíau per a osodasai ei ddwy ehwaer ogylch ei gortf' amddifad, do, edrychais nes disgynodd deigryn o'm llygad innau. Cyu edryeh rhyw lawer, ychwaitb, ar y bechgyn hyn, gwelais dad a tnum, a dwy chwaer Edward bnch yn dilyn ci gorff yn bcndrist tua'r gwely olaf. Ar ol i ni fyned drwy ein haddoliad arfcrol, & gadael o bob un o honom rai dagrau ar ein hol ar lawr yr addoldy, daethom at y bedd. Dyna y rbieni yn scfyll yn mlaen, ae yn edrych ar làn y bedd wrth wely eu Edward bach, cyn i ddwylaw y dyeithriaid ei ollwng i wared iddo. Yr oedd gwedd y tacl wedi webychu fcl dernyn o dristwch ; cododd ci napcyn at ei lygaid, y rhai, feddyliwn, ocddynt anarfcrol ng wylo. Yrr oedd llai o wing- iadau yn ngwedd y fam. lli a dywalltodd ci dagrau wrth fctld ct palentyn, tra yr ocheneidiai ci phriod o waclotlion ei fynwes. Llaeswyd yr arch i wared. Plygodd y fam licfyd yn mlacn, ac cdiychodd yn ddyfid ar ci pldentyn anwyl ya gorwcdd ar waelody pwll. (ìwelais ci llygad yn cwrdd ag ef; a rhedodd arwyddion o ofid ncwydtl tlros ei gwedd, a chlywem hi yn rhoi gwaedd. Yrr oedtl ei phriod yu y fan wri.h ci hochr. Gan estyn ei bys tuâ'p bedd, ebe bi, dan gryuu gyda cliwithd'od, " O mae yna ddwfr-