Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Rhif. 15.]* MAWRTH, 1847. [Cyf. II. TltAETHODAU, &c, DYSCYBLAETH EGLWYSItr EPISTOL JUDAS. Tüstun. " Annogiarì i ymrìrech yn inìrìairì y ffyrìrì a roddasid i'r saint," Ye, a roddasid ünwaith, yr hyn a arddengys narì oerìrì dadgurìdiarìau yn awr, sef odrìeutu y ftwyrìrìyn !)(), ar ddiin yn rìwyn pertliynas o hwys â'r ffyrìrì athrawiaethol. Arìn. 3. Cwyn. Eocl yn yr eglwysi anercherìig ryw ddynionyn proffesu a bucherìrìu yn anarìrìas i'r efengyl. A ganlyn yw, 1. Eu cyfeiliornadau. (a) Gwarìu ein bunig Drìuw Bennaeth îi'n Harglwyrìrì ni, Iesu Grist. Arìn. 4. (b) Dalient ar freurìrìwydion aflan ac anghrefyrìrìol. Arìn. 8. (c) Diystyrent lyworìraeth eglwysig. Arìn. 8. Nirì oes un- waith y gair bwn kuriotes, awdurdod, o fewn yr hen lyfrau Groeg. Mai eglwysig ocrìrì yrawrìurrìorì bon, gwel boll arferiad y gair; Eph. 1, 21; Col. 1, 16; 2 Pedr 2, 10. Gwel y cyfeiriad i«t Corah yn adnorì 11. (d) Cablent nrrìdas gwlarìol. Arìn. 8. 2. Eu beiuii bucheddol. (a) Grwgnacbcnt rbag y drìyscyblaeth» Ada. 16. ... (b) Gwenieithent i'r rhai allent eu gwobrwyo. Adn. 16. {c) Ymrodrìent i chwantau y cnawd, megys gorìineb a phutein- rìra. Arìn. 18. {d) Cyforìcnt blairì yn yr eglwys i groesi y llywodraeth eglwysig, heb ddawn yr Ysbryd gan gymmaint ag un ohonynt. Adn. 19. Cerydd. (1) Trugarbau wrtb rai, gan wneutbur rbagor; scf, ganwneyd rbagorrbwng y naill á'r llaìl o'r rìospartb rìan sylw(22). (2) Acbub y lleill mewn, neu rìrwy, ofn, gan eu cipio hwynt allan o'r tân, a chasâu ar yr un pryrì y wisg a halogesirì, sef y îuchcrìrì a'r farn anmhriodol. Ymrìdcngys mai y ccrvclrì priorìoli'r