Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD Rhik. 9.] • MEDI, 1846. [Pius 2c. ATIIItAWIAETIIAU, &c. CRIST YN CAEL EI ALW YN GREAWDWR. Cwbstiwn. Pa fodd yn benaf heblaw drwy ei enwau dwyfol, y prófrr nm' y gwir Dduw yw lesu Grist î Ateb. Trwy ei waith yn creu pob peth, yr hyn abrofwn o efengyl loan, y bennod 'gyntaf, a'r drydedd adnod. " Trwyddo Ef y gwnaethpwyd pob peth, ac hebddo Ef ni wnaethpwyd dim a'r a wnaethpwyd." C. Onid y byd moesol, neu yr eylwys Griitionogol, fel y dywed rhai. tsbonwyr, yw y " pob peth," a grewyd gan Grist 'f A. Nage; eanys dywedir yn mhellach, " Y byd a wnaethpwyd drwy~ ddo ef, a'r byd nid adnabu ef;" cithr y mae yr eglwys yn ei adnabod ef, yr hyn a brawf nad hi yw y byd dan sylw. Dywedir mai Crist a greodd bob peth, yn yr un adnodau ag y dywedir mai efe yw Duw. C. Pa adnod arall sydd genym i brofi mailesu Grist yw Creawdwr pob peth î A. " A thydi yn y dechreuad, Arglwydd, a sylfaenaist y ddaear, a gwaith dy ddwylaw di yw y nefoedd." Heb. i, 10. C. Pa resymau sydd genych i brofi nad yr oruchwyliaeth Inddewig a feddylir wrth y " ddaear," a'r un Gristionogol wrth y " nefoedd," yn y testun ? A. 0 herwydd y dywedir yn y testun, " Hwynt-hwy a ddarfyddant," fra pe soniasid am yr hen oruchwyliaeth, dylesid dweyd, "Y ddaear a ddarfu eisoes," canys yr oedd Iuddewaeth wedi darfod yn ngolwg Duw, cyn ysgrifeniad yr epistol at yr Hebreaid. C Eithr y mae Esaia fpen. lxv, 17, a lxv, 22J ynaddaw y creai Duw nefa daear newydd, ac onìd yr oruchwyliaeth tiewyddyw y rhei'ny, yr hyn « brawfrnai am yr un greadigaeth y sonia Paul yn ein testun ? A. Nid yr orucbwyliaeth hon a feddylir yn Esaia; eanys dywed Wyd mai yn Jerusalem (j»en. lxv, 19) y bydd hyn, ac y dygir holl had Israel adref yno ar y tymmor dedwydd hwnw (pen. lxvj, 19). C. Onid goruc/wtyliaeth y mil blynyddoedd, ynte, yw y nef a'r ddaear newydd a greodd Crist, yn ol Paul, yn ein testun ? A. 1. Nage ; canys dywed I'aul ewhoàwedi eu sylfaenu, a hyny yn y «echreuad ; eithr tymmor i ddod yw y mil blynyddoedd. 2- Nid yr oruchwyliaeth ddiwcddaí' hon yw y greadigaeth a wnaetlr Crist yn ol ein testun, canys dywedir fod y bydoedd a greodd efe t; "Clarfod fel dilledyn, eithr ar ei lywodraeth cfdrwy ras ni bydd di- ^cdd. Luc i, 33. v, Pa brawf ychwanegol syddgcnym mai Crìst a grcudd bobpeth?