Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Rhif. 7.] GORPHENAF, 1846. [Phm 2o. ATIIRAWIAETIIAU, &c. ETHOLEDIGAETH CYMMERIADAU. M.vn ccfnogwyr yr athrawiaeth hon yn lliosogi yn Nghymru. Edryeli- ant ar y dyb o fod Duw wcdi dewis rhai a gadael y íleill, i dderbyn dylanwadau achubol ei Ysbryd, yn gosod annhegwch yn erbyn y Bod mawr, yn enwedig tra chwancgir fod efengyl yr un Duw yn gwahodd pawb i'r unrhyw grediniaeth â'u gilydd. Ÿr hwn sydd wedi ymresynui rymuaaf yn ddiwcddar dros yr et hotediyaeth cymmeriadau, yw Mr. llobert Jones o Bethesda, sir Gaernarfon, vn y Dynyedydd, niewn ffurf o adolygiad ar bregeth o eiddo Mr. Eliis Ilughcs, Treffynnon, ar Eth- oledigacth, a dadl ganlynol â'i hawdwr. Dyfynir yma resymiadau gorcu Mr. Joncs :—" Yn awr, eich sylw ar Dduw yn gwahodd, a dyn yn gwrthod; Duw yn estyn ei law, a dyn heb ystyried ;' Duw yn gwahodd yn nhrefn achub, a Duw yn gwrthod yn y penderfyniad tragywyddol: dyma Dduw yn erbyn Duw! Duw yn nhrefn achub yn gwahodd y rhai a wrthodwyd ganddo yn y pender- fyniad tragywyddol!" Cam-ddywediad yw y gnir "yu-rthod yn y pcnderfyniad tragywyddol." Pa fodd y gallai fod yno wrthod, pan nad oedd un cytmyg ? Nid oes neb ond dysgyblion John Brown yn dal allan y gwrthod hwn. Os bu pwnc cadw rhyw ddyn ddwywaith ar yr ystyriaeth, ac os gndawwyd heb ei benderfynu, y naill ochr na'r llall y tro cyntaf, a oes anghys- sondeb mewn ei wahodd yn inlaen i gael ei gadw yr eilwaith ? Ni allasid ei wahodd yn awr, pe'i gwrthodasid ryw-dro. Ond yn ethol- edigaeth Duw, nid ocs wrthod neb. Etto—"Nid gallaf ddirnad paham eu gelwir [moddion gr;ìs] yn foddion addas, ac yn foddion digonol. Os moddion achub a feddylir, moddion addas i achub, a moddion digonol i achub. Y mac yn ym- ddangos yn rhyfedd iawn—moddion digonol i achub, ond ni achubir neb drwyddynt heb etholedignetii yn eatra. Y mae cich rhesymiad yn rhedeg fel hyn:—Moddion digonol, ac etholcdigaeth dros beu digon." Gellid ymresymu yr un modd yn erbyn yr iawu—" Moddiou digonol, ac iaum dros ben digon!!" Y gwirionedd yw y moddion. Gwell, cryfach, addasach gwir nâ'r jwir hwn nis gall fod. Annogaethau grymusach fuasai anmhasibl. Nid yw dyn yn sylwi ar y gwir. Gwyddai Duw mai fclly y buasem oll. Yr oedd ei râs yn fwy nag y'n gadawai yn y man yna, er mai hyuy, ^ebygem, yw holl o;yÜawuder grâs, yu oi Mr. Jones. Mae gríis Duw