Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. UlHl'. 1.] EBRILL, 1840. [Pri - 2c. ATIIR A WI A E TIIA U, &c. PAROTOADAU Y FARN. Dacw rliyw \vr nr yr orsedd yn nef y nef, er ys miloedd o ílynyddau. Fob angel yn annelu ndref. Dacw oll yn un tculu ar unwaith. Poh scrnph, sant, merthyr, baban, yn ddystaw. Dim inwy o " ddunfon i wasanaethu, &c." Mne cynnygiad olaf crefydd, credu olaf, üc, ar ben, er y boreu heddyw. Dacw'r gwr yn y gŵn gwyn yn disgyu oddiar ei orsedd. Rhodfa fuwr sydd iddo. Mil iniloedd o bob tu yn tmwio, yn ol roj/nlpolitciioss llys uehel creadigaeth l)uw. Mab y lircnin yw. Wele cfe yn pasio : cneidiau daearolion, yn ncsaf nto. Dyna yr archangcl mawr a'i udgorn, yn inlnenaf. Pob sant, ond dnu, yn dilyu dros ororau Caersalem. Chwnli'a fawr yn hcolydd dinns hedd. Abra- ham yn annelu i Mnchpcla; Isnnc, a'i wraiir, a'i fam, n'i fab, ar ei ol. Breninoedd a phrophwydi Judca, i ddinas Dafì dd. Faul a Phcdr, i Rufain. Chwithau, ddnrllcnwyr, i fonwcntydd Cynini. Dynn'r udgorn nmwr yn scinio. Clusüau bywiolion dacar yn hollti. Pob crcadur byw, o'r behemoth liyd yr ymlusgiad lleiaf, yn llcwygu ar unwaith. Cocdydd yn disgyn cu dwylaw i lawr ar cu cluninu. Mynyddau a chaeau yn wcly.iu i adar sy'n disgyn yn yrocdd o'r ncn. Pysg yn iul to dirfnwr ar wyncb y wcihci, pob un â'i esgyll yu llonydd. Pob gwybedyn yn hinaawdd bocth 15rn/il ac Affrica, yn cwympo i'r llwch. Dynion yn llcwygu gnn ofn. Natur yn ddystaw—wcdi troi yn ddystaw, fel y bedd. Dim ond un sŵn—sŵn yr udgorn, i'w glywcd yn mhob cwr. Ar hyn wele sŵn n chynhwrf dycithr inwn. Yr udgom wedt tewi. Ei echo wedi darfod. Y ddaear yn gwisgo bywyd dnn traed. Y fonwent yn berwi, fcl dwfr mcwn crochan allonydd. monuments yn dnwnsio fcl gwybed—yn curo yn eu gilydd. Pridd, ic, y pridd, yn troi yn wyr, gwrngedd, n phlant, mewn mynyd. Prcswyl • wyr y dref yn edrych nrnynt. Chwcrthin wcdi dnrfod. Masgnach wcdi ci hangoíio. Pob troed yn troi dros ci drothwy nm y tro diw- eddaf byth. Dim dyn yn gallu siarad gair wrth ei gyd-ddyn, gan IV iw. Ar hyn, wcle sùn yr wybrenau yn cau, fel llyfr anfcrth yr Anfeidrol. Yr awyr yn yinruthro o'r dwyrain i'r gorllcwin. Dyna bob awcl o hono wcdi ífoi am byth. Dim ewmwl i'w gael. Pftirtafen Duw wcdi inyncd yn lil(ml.\ yn wagle. " lícth syfld wcdi brawychu y ncfoedd fcl hyn?" (), peidiwch a gofyn 1 Dynn'r tywyllwch dudcw yn cacl ci daro ;'i goh i aì goleuni newydd. Mae poh üygad yn tmt i'r làn. O'i \vydd /'■/)r iin!i/ y aefoeda yn ífoi. Wclc'r ddacar yn ffoi yn awr, gnn adacl bywiolion byd wedi cu cyfucwid mcwn nmrantiad, Y llnwr