Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 3.] MAWRTH, 1846. [Pris 2c. ATHRAWIAETHAU, &c. ÛNDODIAÎD YN ATftÉISTtAIÖ. AT Y PARCH. DAVIÛ IẄYD, CAERFÝRDDIN. Anẃỳi, à Pharŵh. Syr,—Addewais yn y rhifyn diẅeddaf o'r Gql- ygydd, öddiar ystyriaeth o lythyr Mr. Jones, un o'ch efrydwyr, yn yr \in rhîfyn, anfon drwy y cyfrwng hwn Iýthyr atoch, 'yn arddangos, yö 'Ol fy nhyb ì í» lëiaf, fod yr hyn a eìwir yn Ündodiaeth yn debyg o fod yn Atheistiaeth. Profaf y 'cyhùddiad trwrâ hẅn feî y canlyn, mewn ffürf o ymddyddan :-"- J. Yi" ydych chwi, barch. syr, yn Àtheíst. L. Nae •ẃyf, rìiewn úh modd. Yr wyf ýn ẃèdu bodonaeth Duw tnor ddiysgòg â neb. J. A welsoeh, netì. a dëimlasoch chwi ef r L. Naddò. Yr, wy*" yn ymwybodus o'i fodofiaeth ef wrth èi waith, sef y greadigaeth fawr a threfnus. J. Pwy a wnae'íh y pin haiarn yna sydd yn èich llaw ? L. Nis gŵn'; canys ni welais e'i wneuthurydd yn éi weithio ef. J. Ond, chwi a welsoeh wneuthurydd y greadigaeth yn ei gweithiô hi, ynte ? L. Naddo: etto, gẅn wrth faint a ftrefn y gwaith, fod y gweithiwr yn fawr iíìwn a doeth iawn. J. Ac, ai dyna yr oll sydd genych o brawf fod Duw, sef gwaith y 'greadigaeth ? L. Ie; ac y mae hyẁa yn ddigonoì. J. Eittó- dywed y Bibl, yr hwn sydd lyfr yn cael ei gredu genym ei» tleuodd, mai Iesú Grist a Wnaèth y bydoedd; àc os Efe a wnaeth y 'greadigaeth, prawf o'i fod Efyn Dduw yw ÿ greadigaeth hòno. Chwí- fchau, wrth wrthod ei tldwyfoliad Ef, ydych heb* un Dnw yn y byd ì canys pa brofion bynag a ddygoch o greäcngaeth yn profì fod Duw, nid ydych o hyd namyn profi fod Crist yn Ddàw, neü yn hytrach, mai Iesu Grist yw yr únig wir Dduw. Gan hyhy, os gwir yw y Bibl sy'n tystio mai profi bodoliaeth fy Nuw i y rhae y greadigaeth, yr ydych chwi, anwyl frawd, wedi myned heb un Duw. Mae yr hwn a wnaeth y bydoedd yn reiol Dduw genyf fi. Chwithau, gan nas gwelsoch y bydoedd yn cael eu gwneuthur, ydych yn rhwym o goelio y Bibl yn tlweyd mai y Crist, yr hwn ar ol hyny a wnaethpwyd yn gnawd, a'ẃ gwnaeth hwynt oll. Chwi a welwch fy mod wedi gosod fy hunán yn deg o'ch blaen, heb