Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Riiif. 2.] CIIWMFUOR, 184G. [Phis 2c. ANNERCIIIAD Y GOLYCYDD AT YR Y M- NEILLDUWYR. Fy Mrobyr oi.i.,—Mne yn hollol nnmhosìhl iVh OÉlygÿŴl lrnwi ci swydcl iryd.'i grymusder, didiirddgnrwrh, a dylanwnd, íich roddi nml, ac ar hrydiuu ddirl'uwr, unloddlonrwydd, yn irystal i hcrsoMU ag i blcidiau yn eich mysg. Mnc liyn yn aminod unghyfncwidiadwy wrth wir ddct'nyddioltlch n llwyddinnt nrbenig. Yr liwn ni wnclo clynion, lú chnitf ucmuwr gyl'cillion ! Vr hwn nis ctinynn nemawr 0 clynineth atto ei hun, ni wna ond ychydig lcs i chwi t'cl Ynineillduwyr. Yr hwn a fyno gyflawni gorchwyl udgyweirydd hylchnu caeruu cglwysi t'rist» rhaid iddo ymfoddloni i dulu pris ci fiuiut mcwu ciun-ddiirlunind, sarhitd, cnhluir, n gwrthwyncbiad. Y gorchwyl ynu- oni wuaethyni cf ? Y pris—oni thclnis ct'? V gorchwyl yna u wnaí' yn ddiducdd etto, n'r Ipris yna u burhaf yn llawen i'w ilulu ctto, cyhyd ùg y dcloch yn mlncn i dderbyn fy llyfran, n'm endw fcl hyn yn fy* nglìnduir. (lofynuf yn ostyngedig, ond yn ddifrifol nc cofn, onid yw y snwl u ddysgwylio fy nyehrynu ug erlidigucth tnfod, pin, ncu fcini' tnll, n dur" a thun, yu dysgrwyl dychryuu un crcudur gwncl y metliodd yr urfnu ynu oll a'i «dychrynu cisocs ? üywcdwyd gnn fwy nag un o wyr trù hyddysg yn luincs y gcncdl, fod y ereudur hueh sydd yn eich nnncrch y fyiiytl hon wedi dyoddcf mwy o cilid am ci fnru nag un ('yniro o i'ewn gWyhod linncsiactìt. Òyehrynu dyn o'i bendeiìyniad, yn wir! Ai uyn fyddui liwnw ? Mae fy rhyfcl à ehyfundrnethnu, nid â dynion. irayr wyf yu teíudo ymlyniad cryf wrtli Annihyniaeth, liyd y nod fel y mac \ú, a. llawcr mwy feì y tybiwyf y dylui hi fod, nid wyf yn llunio ymosod nr un gyfuudrcfn aru'll o Ỳmneiíhluacth. Yr wyi' yn gweled gwnith Dnw yu Uwyddo gydn phob cnwud uniongred o honynt. Yr JJjy,' yn ymdcimlo gurtrcf bob uinscr yn mysg pob dospnrth o cglwys tnst fo'n angwuddoledig gun y llywodraeth. Mnc nmcan urnll i'w wncyd yn hyshys yma, rliag siomi nch o'm brodyr fy lum : nid wyf yn ystyricd un gyfundrcfn scctaidd yn hcrll'nith, ac o ganlynind, dys- gwyhcr i nii ymosod ar fciuu llc gwclwyf hwynt—yn mhoh cnwud, wmferewce, ncu Iyfryn. Ni wiw arìied cíiwyn "yn yr nrdd mwy nâ'r maes, nac anrhcfu gartrcf mwy nng oddi enrtref. Os ymosotìir nr gytnmanfaoedd, eutccisinuu, nc nnnhrcfn y Trcfnyddion nr Bedyddwyr» udigiant Wrtltyf, canys gwncir yr Un gonestrwydd û'r eiddom cin Yr wyf yn ddiolrhgar inwn i'm ìioll frodyr n fcnthyciasant i mi cu npch i'ch hyshysu uin y Ooi.\ cmm> ; ond nid wyf ti, oc nid \clvnt wythau, am i diwi dybied mai trugiucdd ù uii ocdd hyny. Ni all'wu