Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Rhi». 1.] IONAWR, 1816. [Pnis 2c. ATIIRAWIAETIIAU. I. Pechod G\vrkiddioi..—Dammog yr Anìd a'i Pherchenog. Ar ganol-ddydd tcsog yn Awst, fcl yr ocddwn yn ccrdded heibio i balas gwych gwr bonheddigyn cin hardal, troais fy rahen, achanfyddwn y percnenog yn rhedeg oddìwrth y drws íi Saglen o dân yn ei law. Pan ofynais iddo, pa beth a nmcuuai wncuthur a'r tt'aglen gyda'r fath frys, titebodd maí i osod tíìn yu ei ardd. " Paliam ?" ebe tinnau. " Aui nad oes dim ond chwyn ynddi o gẁr i gẃr," cbe yntau. Sefais yn syn dros ennyd, a chyu liir clywn yr ardd yn cdliw iddo yn ëofn, gan ddjWddyd, " Chwychwi a hauodd y chwyn oll ynof." " Nage," oedd yr atebiád, nid Uai i'ofn cilwaitli.—" Nagc, nage; ac ni hcuais i y fath atiwydd â chwyn eriocd." " Er hyny," cbc hithau, " chwi â'u hauas- och drwy law cich garddwr." " Ond, rai a bcrais iddo cf bcidio a'u hau hwynt," cbc'r perchcnog; " ac yn groes i'ra gorchymyn pcndant i y gwnaeth efc y carawcdd." " Rhyngoch chwi cich dau â'ch gilydd mae y peth wcdi dygwydd—rhyngoch cliwi â'cli gilydd y niac pwnc y ffaglu," ebc hitliau. " Rhinwedd, ac nid bai, ynof íi, ocdd rhoi tyfiad i'r hyn a hauwyd ynof. Rhinwcdd ynof ocdd ymostwng i fynwcsu yr hâd a hauid gan arddwr o bcnnodiad fy mherchenog. Bai ysgcler ynof fuasai tyfu rlios coehion, na gwenith, na gwinwyild ; canys croes- aswn fclly aincan fy ngwneuthuriad yn ardd. Nid oeddwn i yn meddu Un hawl i atal eich gnrddwr chwi cicli hun, yn ci ddcwisiud o'r hâd ; ac os bu. amryfuscdd, ar ci law cf yn unig y bu, ar ci bcn cf y dylai y gosp ddisgyn am dano." Gofynion,—1. ì'in/ i/rf fgarddwr?—2. Pwy t/ir i/ yerchenog?—3. Pwy i/w yr ardd?—4. j'n />c/h yẁ j ffu^iii .'—5. l'abeth oeddÿr häd'.'--<>. l'u />c/li //»• ychwm ? •—7- l'a beth yw y rliim rochion, fyc. ?—8. lieth ocdd gwneuthuriaé y /ìnii/icrchi/n. hwn yn ardd?—t). Aiuniawn ymrcsi/miad ;/r ardd ? 01 'ie, profer; mun, profer hyny,—yi» fyr, coeth, cydunol Ä synwyr cyffredin, ac ag ysgrythyr. Ilhoddir copi o'r Golygydd (lio.s flwydiíyn, i'r hwn a ddanfono yr atebiad gorcu cyn diwcdd y mia. Rhaid i'r atcbydd foil dàn bymtheg ocd. II. Amcan Marwolaeth Crist. 1. Efe a fu farw dros bawb (meddai Paul yn 2 Cor. 5. 15), fel y byddai i'r rhai byw fyw iddo cf mewn canlyniad. 2. Rhodden Crist eì hun dros ei cglwys (nicdtl yr un ysgrifenydd, yn Eph. 5, 2G, 27), fel y santeiddiai cfe hi. Gofynion,—i. Ai yr un bobl yw y piiwb, a'r rhaì byw?—2. Ai yr un ydynt a'r ■cglwysl—8. Ai yr unrhyw fel yw y " fel y byddai" a'r " fel y santciddiui"";'—4. Pa , î,yw >sty y ddau/eMip'/—5. Kr na ddywcdir yma fod Crist "wcdi rhoddi ei wun dros l>awb, a ellir oddiwrth y gair santaidd, brofì ddarfod iddo wneyd felly ?—6. A ocdd, ücu ^ UC8 gwuhauiucth rhwng ncrthynas niarwolacth Crist B }>huwo ac û't