Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GOLYGYDD. Rmfr. 18.] MEHEFIN, 1847. [Cyí-. II. TRAETIIODAU, &c. "RHODDWYD I MI." Yn nghanol dyfíryn Jezreel, yn Uwyth Zabulon, mae mynydd Ilect uchel, gwastad ei goryn,—coryn amgylchedig â chaer, a dau neu dri» brenau lled feilchion eu gwedd ar ei gopa, a chanddynt gyíîeusdra * gymmeryd ardrem ar yr olygfa brydferthaf, ond odid, yn ein byd. Enw y mynydd hynod hwn yw Tabor. îíma y tybir i'n Harglwyddi fwynhau ei weddnewidiad; ae ar goryn neillduedig hwn, ìnae'n debyg y dewisodd gwrdd â'i apostolion gyntaf yn Galilea, ar ol proíi poena» raarwolaeth yn eu lle. Gwel ragor yn nghylch Tabor ar Matt. 17, 1. Mae'r un-ar-ddeg wedi cyrhaedd troed y mynydd,—yn gwingo tua'r lan. Mae'r Iesu i'w ddysgwyl yno ! Dringa dyscybl ar oi dyscybl i gopa ambell gareg, yn awr ac eilwaith, i edrych a all efe ganfod dim tebyg i'r Iesu ar ben y mynydd. O'r dáwedd eyrhaeddir y lán ; a phwy ond yr Iesu sy'n rhedeg i'w eyfarfód1. Dyna bob un ar y llawr yn addoli, ar unwaith. Mae rhat dyseyblion ereill wedi canlÿn ar ea liol. Sefyll mewn ammheuaeth mae y rhei'ny. Ni chawsent hwy, dru- ain, yr un fantais â'r lleill i gredu ei adgyfodiad ef. Ni bu gwrthrych, addoliad erioed yn edrych.dìrionach, na'r cyfryw erioed, ar Iawr daear,, yn edrych mor wir fawreddig, mor fuddugoliaethus, ac ar yr un pryd^ inor frawdol. Dyna law—y Uaw a welsant—a welsai nef, dan hoelion» —ynestynedig; a phan yr ymwisga ei wedd megys â gorlawnder Oj awydd dadg'udcliad,—dadguddiad i'r byd, y mae'ndywedyd," Rhodd- wyd i mi bob awdurdod." I mi', drwy hawl gyfryngol, y perthynsu pob peth. Pob petli a wnaethpwyd genyf fi: gwnaethum hwynt oîî; o'r behemoth i'r gwÿbedyn, ac o'r byd anferth ar ei begwa i'r grcmyit ìiach sy'n dawnsio ar wtfusau y weilgi, gyda golwg neiildnoî i fod y» wasanaethol i'm .fyaraçao cyfryngol. Myfi yw y Gyntaf a'r Diweddaf,. aehos cynhyrtìol. ac eflcithiol pob peth. Nid y.w oreadigaeth y byd- oedd yn weithreíi i dc-fynu ynddi ei kun» Nid yw yr holl ogoniant. dwyfol sydd iddi arddungos, yn argrtfffedig ar ei gwynebpryd ei hua ya unig. Nid yrç >c ond peiriant i adlewyrchu gogoniant dwyíol cyfc.