Skip to main content

r Goitlan : COFNODYDD MISOL DAN NATOD ilu>y$ Cbaring Cross Road, Uuridain, A THAN OLTÔIAETH PETER HUGHES GRIFFITHS. DRls lc Drwy y Post, ls. 6c. yn flynyddol. CAPEL CHARING CROSS ROAD. munyd ô Oxford Street, gwaelod Tpttenham- Court Roa< a Trafalgar Square). Ty Capel, Llyfrfa, &c—136, Shaftesbury Avenue. I. PUGHB, AEGRAPHTDD, HEOL DINBTCH, LLANRWST