Skip to main content

f. III. HYDREF, 1908. Rhif 10. Y Gonlan : COFNODYDD MISOL DAN NAWDD Uuys Charing Cross Road, Llundain, A THAN OLTGIAETH PETER HUGHES GRIFFITHS. «< Rls 1c. Drwy y Post, ls. 6c. yn flynyddol. " a. CAPEL CHARING CROSS ROAD. nunyd o Oxford Street, gwaelod Tottenham Court Eoad a Trafalgar Square). y Capel, Llyfrfa, &c—136, Shaftesbury Avenue. 'U<JHE, ARGUtAPHTDD, HEOL DINBYCH. LLANRWST