Skip to main content

Oyf. II- TAOHWEDP, 1907. Rhif-11- Y GORLAN: COFNODYDD MISOL DAN NAWDD fìf f I llniii IÎOS A THAN OLYGIAETH PETER HUGHES\ GRIFFITHS. PRIS lc Drwy y Post, 1s. 6ch. yn flynyddol g o. 03 po 00 o . fö 00 CAPEL CHARING CROSS ROAD. urh munyd o Oxford Street, owaelod Tottenham Court Road a Trafalgar Square.) Ty Capel, Llyfrfa, &>c.—136, Shaftesbury Avenue. EYAN8 A SlIORT, ARGRAFFWYR, &C, ToNYPANDY, RHONDDA.