Skip to main content

Llyfrgell Genedlaethol Cymru The National Library of Wales Rhif Llyfr / Acc. JVo J/.VÌ.).\.V..'..?............ Dosb. I Class........................................ mSTŸDD DEHEÜÖ ir-hocdl s'ydá yn ol llaw' dderm hl; ac yti eì llaw aswjr y mae cyfoeth a gojrpnlatìt,"—Solomon. ÉHiff. 2.] HYDUEF, 1840. . ...,,-.-(-: ■ ■■■■■'■ '•■ PRIS lG. •;x :■;: ::«íì \ ;m^a!Eí-tóiSfll'-S DDWYWAITH YN WEDDW. NiD ehediadau dychymmyg toreithiog, na darluriìad cywir I liiwicdydd medrua o amgylchiadau filoedd, nt'r cyffelyb, ýdyu $t hyn a ganìyn, ond adroddiad syml o hanes ffaith neüldööl; nŷderiry bydd i'r galanastra a ddarlunir i effeithio yri ; rhybuddiawl ar bawb ydynt yri ymddifyru wrth ehwareu h'i \ dìodydd a fraíhnnt fel seirff. Dyn o'r enw John íledman edd dyddynẅr byclian, ac yn byw mewn pentrei heb £od ■ a raoelloddiwrth eidyddyn; ond gan nad «edd ei fferm ond bychari, cymmerai ychydig o dir yn ychwanegol er tewhan ilfeiliaid, pa'raì u werthai i'rcigyddion yn ydreffarchnadol uesaf, Yr ocdd Martha Redraau yn wraig wíd, fywiog, a cbyfFrous iawu, cadwai y llyfrau a'r gòd ei hun, a gofynai , j îyfrif yn fanwliawn gan John yn wastad aroì y farchnadtac Bynnýreh y ffuìr; ac o herwydd hyn yr oedd Juhn yn i llwyddo yn holl waith ellaw, ae yri ffynu yn yrolla wnaethalj ■ naethai arian Ue y buasui ereilì yn colü; ac er ei fod yn frfwrtrwm, ac yti dyehwelyd o'r farchnad gari fynychaf yn I tìcfw, etto yr ôedd yn daledigwr da, yr hyn a barai i lawer ; ddirmygai i'reitháf ei ffyrdd ffiaidd a'i arferìadau annuwiol hyrennychu ei gwmni. Gan fod John yn chwannog îawii ddíod, nid oedd un amser yn gadael y gyfeddach gyda'r eyntafar noa y farchnad, ac ni buasai chwaìth yn ddiwed lai I ond anaml iawn? ni fyddai dysgwyliad am dano cyn nos un amser, ond ar y noswnith y cyfeirir ati yn yr hanes, yr ocdd y wraig u'iphum plentyn wedi dysgwyl yn ym uimus hyd yr atnser arferol; y gwynt a chwibanai, y gwiaw a gurat y iK:ii» i ítri, tramwyodd Martha ddwseni o weitliiau yn ol ac yn mlaen o'r táu i'r drws yn fuaii ar <>1 naw ; tarawodd cloc y |ŵitrefddeg o'r gîoch, y gwynt a udai yn ysgrochîyd, y