Skip to main content

ItWESTYDD DEHEIJOL. " Hir-liocdl sydd yn ei llaw ddeau hi; ac yn ei llaw aswy y mae cyfoeth. a gogoniant."—Solomon. Rhif. 16.] RHAGFYR, 1841. [Pitis 1g. DIRWEST Y.N DAL EI CHWILIO. Mae yn ddiämheu na ffurfiwyd yn y byd, o'i ddechreuad hyd yn bresennol, unrhyw gymdeithas (ond yr un Gri.stiön-1^^^ ogol ynuüig) 'ffiw.y gogoneddus nâ'r gyrndeithas DdirweaJgÜüWC Mewn trefn i gymmeryd goiwg ar gyfansodciia^Uu'nrhyw gymdeithas, y mae yn anghenrheidiol syIwLçw»*ei. hegwydd- orionsylfaenol—ei hamcan a'i dyb'en^ýifrJull yn mha un y' gweithreda er cyrhaedd ei hamcaj^yn righyd â'i heífeithipl-. rwydd yn y cyfryw dduH, er'HfcjÄHEdd*ei 'nhôd amcanedig. Geìlir dywedycf ara y HGymdeitrras Ddirwestol, fod ei heg- wyddorion sylí'aenol yn ddyngarol ac "efengylaidd•; cariad ydyw ei phrif egẁyddor; cariad at Dduw,- atom ein hunain,> ae at ein cydgreaduriaid. < Ilefyd, y mae yr amcan. sydtl' ganddi mewn golwg yn,. un tra ardderchog, sef Hwyr ddi- ddymu.oyfeddach, diota, a meddwdod, ac 'adferu sohrwydd, eyfiawnder, a duwioìdeb, yn eu lle ; ac y; mae y moddion a ddefnydclia, a'r duil. y gweithreda, er çyrhaedd y cyfryw am-. ean, yn anrhydeddus a boneddigaidd ; ac hefyd gellir dy-' wedyd am dani, ei bod yn sicr anffaeledig o gyrhaedd ei- hatncan, ac at'el) ei dyben, yn 'mhob man y ffyua ei hé'g-1 wyddorion. * J Fe ddeil Dirwêst i'w chwilio yn y goleuni mwyaf, ac i' edrych arni trwy y drych.au cywiraf, ac nid ar'swÿcfwn 'i'r ardremwr cratì'af syiiu a'rni, a'i phrofì wrth unrhyw faen'prawf ;• obìegid pa fwyaf y ■craffwh'ärriì^mwy gogoneddus y mae.yn. snyned yn ein golwg yn barhaus. "Nid gwaeth y gwir o'i chwüio." Fe ddeil Dirwest ei chwilio yn wyneb drye'h r'he-! srtvm. Fe ddywed rheswm fod sobrwydd yn well nâ meddw- ;dod,; ac fe ddywed yr un rheswtn, mai ymgaciw heb yl'ed iìiüì o'r petháu sydd yti meddwi ydyw y ffbrdd ddiogèìaf'erí ymgadw !ieb feddwi; ac feiiy fe ddengys rheswin fed Dirwest yn weiì nâ'r hyn a elwir yn gymhedroldeb. ö. ' ->,v ': ' '