Skip to main content

DffiWESTYDD DEHEÜOL. "Hir-hoedlsydd yn ei llaw ddeau hi; ae yn ei Uaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhif. lò.] TACHWEDD, 1841. [Pris 1g. TAFARNDY NEWYDD. Meion Llythyr at Gyfaill. Anwyl Gyfaill,—Mae'r son wedi niyned allan' yn clcîi- weddar, eich bod yn bwriadu cael awdurdocl i werthu diod- ydd meddwol yn eich tŷ newydd ; gobeithiaf nad öe's gvvir- îonedd'yn hyny; mae gorrnod o barch genyf fi, yn nghyd â llaweroedd ereiiì i chwi í'el dyn', féí crefyddwr, ac fel diacon yn ýr eglwys y perthvn.wch iddi, i ddymuno eich llwyddiant mewn amcan o'r:"fath. Bydd cyfodi tafarndy newydd, yn milwrio yn erbyn eich gw,ec|diau am i Dduw sobri'r'byd—yn faen ar fibrdd cerbyd y diwygiad Dirwestol—yn groes i ddy- muniad y cenadau ruewn gv.dedydd Paganaidd, am i Brydain sobri ei rnorwyr—yn rhwystr ìlwyddiant yr Ysgol Sabbolhol; cyfrîfir í'od pymtheg-ar-hugain o bob cant o blant yr Ysgol Sab- bothol, yn y deyrnas, yn troi aìlan yn feddwon—yn fí'ynnon lygrédig i attal cors meddwdod i gael ei sychu—yn bwysau w'rth odre y weinidogaeth-—yn ìiaddfa i feddwi eich gweinidog—- yn wanhad i'r ddysgyblaeth eglwysig—yn nychdod i grefydd —yn liawenydd i ffryndiau'r llymaid—yn ofid i wragedd u phìant y meddwon—yn foddion i droi llawer clofí' aüan o'r ffordd, &c Mi a wn, .fy nghyfaill, y goddefwch genyf', î grybwyll y pethau canlynol wrthych heb dramgwyddo wrthyf; gan mai fy nyben yn hyny yw, cael eich meddwl yu ddigon pell, pe medrwn, oddiwrth gynnyg ymwneyd dim â'r fasnach feddwol. Yr oedd Ysgol Sabbothol íiodeuog mewn cymmydogaeth yn ddiweddar ; dywedai rhai o'r athrawon, eu bod yn meddwl pe byddai cyfeillach grefyddol yn caeì ei chynnal yn y lle ar ol pregeth neu gwrdd gweddio ryw dro, y buasai y parth mwyaf o'r bobl ieuainc ddigrefydd pertliynol i'r ysgol yn dyfod iddi; oucl pan oedd yr ysgol yn fwyaf ìlewyrchus a blagurog, gosododd un o weision yr elvv, beiriant mecìdwdod, seftafarndŷ, íynuyn y lle—ymdaenodd yr agerdd