Skip to main content

DIRWESTYDD DEHEÜOL. " Hir-hoedl sydd yn ei llaw ddeau hi; ac yn ei llaw asẁy y mae ' j cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhif. 14.] HYDREF, 1841. [Pris 1g. mmMmKmmmm^mmmimmimmmmm^ammmÊmmw0iHiÊ^m^maÊÊMMm^*mma^^MmmmHÊÊiÊÊa^mm^m^^Ëmmam^âmiimM:i^ BARNÜ DIRWEST WRTH EI HEFFEITHIAU. Cawn derfynu trwy dynu hanes am deulu llwyr-ymattaiaidd, a gymmerwyd o waith Mrs. S. C. Hall ar Iwerddon, yn awr yn dyíbd allan yn rhanau. Y mae'r foneddiges enwog hoo yn rhagflaenu'r hanes à desgrifiad o eíFeithiau dymunol dir- west. "Gycla golwg ar helaethrwydd y cylch y mae sobrwydd wedi ymledu, y mae yn ddigonol dywedyd, yn ystod ein ha- rosiad yn yr Iwerddon, o'r lOfed o Fehefin, hyd y 6'fed o Fedi, 1840, ni welsom ond chwech person ýn feddw,—■ [Cof- ied y darllenydd mai ar ymdaith drwy y wlad a'r trefydd oedd y foneddiges, ac nid arosedig mewn un man,]—ac am 3 tìw Jiwriìüíí ar hugain cyntaf ni chanfyddasom un. Y'n ystou y inis hwnw ni a díáfaelasom o Cork i Kilarney, ar hyd glàn y môr; croesasom yn ein hol trwy ganol y wlad, nid ar hyd cledr-ffyrdd, ond rçiewn cerbyd bychan un cefîyl, ar hyd troed ffyrdd arweiniedig dros fryniau a mynyddau, trwy'r trefi a'rpentrefi, yn ymweled â'r olaf yn gystal á'r .dinasoedd poblogaidd, yn gyru ein cerbyd bychan trwy fFeiriau, angladdau, yn fyr, pa le bynag y buasai tyrfa yn ymgynnull, ac yn mha-Ie y buasem yn meddwl cael hyffordti- iadau ar nodweddiad y wlad a'i thrigolion. Yr ydyrn yn ail-ddywedyd mai yn ystod yr yrfa hon ni ddarfu i ni gyfar- fod ag un meddwyn, na neb, yn ol y gallasem farnu, wtdì profi gwirod; ac níd ydym yn petruso dywedyd, pe buaẁern yn myned y ffordd hon er. ys dwy flynedd yji ol, y buaseän wedi cyfarfod â miloedd lawer o feddwon. O ddechreuad hyd derfyn ein taith darfu i ni gael gwasanaeth 50 o yrwyr (drivers) cerbydau; ni chawsom, un o honynt a ddei'byniai ddiod feddwol. Y badwyriyn Kiîarney, yn ddiarebol am eu meddwdod a'u bywyd auwaraidd, a wrthodasant gymmeryd