Skip to main content

DIRWESTYDD DEHEUOL "Hir-hoedlsydd yn ei llaw ddeau hi; ac yn ei llaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhif. 13.] MEDI, 1841. [Pris 1g. BARNÜ DIRWEST WRTH EI HEFFEITHIAU. Parhad o du-dal. 136. Y mae'i* awdwr yn rhoddi ar lawr un-ar-ddeg o achosion cyffelyb, ac ỳna y mae y gofyniad hwnw a naturiol dreigla o, bob ineddwl, scf, " A f'ydd i hwn barhaus lwyddo?" Y tnae' èi farn yn'gadarnhaol a phendant, sef, " Y bydd." Yn j. Aiu f'od gwellhad buchedd, meddiant á chysu'r yn dylifo oddi- wr'th lwyr-ymattaliacl. 2. Am fod cylch y gymdeíthas nior helaeth:—focl siampl braidd gyffredinol o'i thu—fod gry'm y gymdeithas yn ychwanegu, a'i dylanwad yn mwyhau, yn ol iliosogiad y rhifedi sydd yn ei hymnerthu i fynu—a bod y dylanwad cyffredinol yma yn ífafriol i'w pharhad. Etto, medd yr un awdwr, gallem gyfeirio gyda'r hyfryd- wch mwyaf, at adroddiad yr hedd-geidwaid,er dangos lleihad trosedd sydd yn yr Iwerddon y blynyddau diweddaf; ac yn: ncíillduol at adroddiad Dr. Buller, rneddyg i'r North Irifi.r-" mary, yn ninas Cork, un o'r meddygdai (hospitals) mwyaf yn yr ynys, gyda golwg ar adnewyddiad yr iechyd cyff'red.-' iiíol yn mhlith y trigolion. Y mae'r meddyg enwog uchoci yn sicrhau fod yr âchosion (casesj o ddamweiniau yn cyfodi oddiẃrth ymladdfeydcl personol, mewn canlyniad i í'eddwdod, ar daliad eu huriau nos Sadwrn, wedi lleihau yn ystod y naw mis diweddaf, i un rhan o dair o'u swm gyfartal flaenorol. Mewn achosion o wragedd yn cael eu dwyn i'r meddygdy, o herwydd triniaeth ariifeilaiddeu gwýr pan yn feddw, yr oedd- ynt o'r blaen yn ddwy bob wythnos, yn gyfartal-ranedig, ond yn awr wedi didclymu yn gyfan-gwbl. Fod y daniweiniau cyfodedig trwy syrthiad oddiar adeiíglwydi (scaffoldsj, niwed oddiwrtli beiriannau, &c., wedi lleihau ddeg a fi'eùgaín ÿ cant. Y mae'r enwog feddyg hefyd yn goso'd ár lawr na ddarfu iddo, yn ystod ei ymarferiacl ëang, er yu cyfarfdd yu fynych â'r delirimn treniens, a chlefydau echryslon ereill,