Skip to main content

DIRWESTYDD DEHEÜOL. "Hir-hoedl sydd yn ei llaw ddoau hi; ac yn ei llaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhif. 10.] MEHEFIN, 1841. [Pris 1g. ANERCHIAD DIFRIFOL I GYMHEDROLWYR. Mr. Gol.,—Mae yn hysbys i chwi ac i ddarllenwyr lliosog eich cyhoedcliad clodwiw, mai trwy ofí'erynoliaeth dynion mae diafol yu cynnal ei deyrnas. Mae yn hysbys hefyd mai y golofn gadarhaf a fedcl y diafol i gynnal ei cleyrnas, yw y iasnach feddwol, a bod pob un sydd yn yf'ed y gradd lleîaf o'r gwlybyroedd meddwoì yn gweithredu i gynnal y 'golofn. Castell y diafol yw medclwdod, a chastell meddwdod yw cym- hedroldeb. Ar ol i'r diafol gael dyn igasteU meddwdod, mae èf yn ddíogel tra yn y castell, ni fena taranau Sina, nac addewidion Sion, na deddf nac efengyl, ddim arno; mae'n rhaid ei gael o'r castell cyn dyfod â íìibl ato—daw Dirwest ag ef o'r castell, yna caiff moddion achub chwareu teg i ym- wneyd ag ef am ei f'ywyd. Mae cymhedroldeb yn gastell i feddwciod; raaey meddwon yn llechu yn y castell hwn, yn myned yn mlaen yn nghysgod dynion cymhedrol, ae yn galw eui hunain y« ddynion cymhedrol. Pe deuai cymhedrolion yn ddirwestwyr caff'ai baneri Dirwest ffbrdd rydd i achub y meddwon. Byddai cywiìydd ar feddwon fyned i feddw-dai, oni bai, cymhedroìwyr, a byddai cywilyddar bawb gadw eu tai yn agored i feddwon yn unig; îe, nid oes digon o feddwon i gadw un o ddeg tŷ tafarn yn agored ; yna mae dynion cym- hedrol yn gwneyd naw cymmaint â'r meddwon i gynnal y fasnach sydd yn attal cymmaint o filoedd i addoli Duw, ac yn eu cynhyrfu i gyflawnu cymmaint o bechodauyn ei erbyn ; 'ie, y fasnach sydd (neu oedd) yn myned â 60,000 o eneicîiau i'r fflamiau, o'r deyrnas yma bob blwyddyn ! ! lè', cyrahed- roldeb yw nursery meddwdod—nursery uffern ywmeddwdod, a nursery meddwdod yw cymhedroldeb; o nursery cymhed- roldeb mae y diafoi yn cael rhai yn lle y 60,000 mae ef yn eu cymmerydl'w ffaubob blwyddyn. Pleidio cymhedroldeb yw pleidio nursery y diafol; pe darfyddai y nursery, fe ddar-