Skip to main content

DIRWESTYDD DEHEÜOL. "Hir-hoedl sydd yn ei llaw ddeau hi; ac yn ei llaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhíf. Ô.] MAI, 1841. [Pitis. 1g. Y R A R D Y S TIAD. LLTTHYR V. *.''.', " Yr wyf yn ymrwymo yn wirfoddol, i lwyr-ytnwrthod â pliob diodydd meddwawl, a pheidio eu rhoddi na'u cynnygi ereili, oddieithr dan gyf- arwyddyd medclyg, neu mewn ordinhad greí'yddol." Mn, Gol.,—-Yn fy llythyr presennol, cyn ymadaéì 'â'r ar- dystiad, rhaid sylwi ar yr ail eithriad, '"' m'ewn ordînhad grefyddoì." Y darn yma o'r pwnc sydd yn'galw am' fod yn' oehelgar iawn, rhag i wrth-ddirwestwyr ddywedyd ein bod 'yn erbyn defnyddiogwin,08 condemniwn ef; aco'r tu aräll, bydd diryféstwyr selog a brwdfrydig yn gwaeddu allan, " Gwin an- féddwawí i ni yn yr ordinhad." Barnwyf, Syr, inai gwéll peidio bodyn faith ar y pwnc hwn, na gwneuthur llawer o sylwadau beirnîadol. Ymae yn. awr yn cael ei fedrus chwilio gan gyfeíllion diflino Dirwest, ond gosodaf i lawr rai fí'eilhiau nas gëîlir eu gw'adu, ac yna tynaf gasgliadau oddiwrthyiit:— 1. Fod tua naw o eiriau Hebraég holíol 'wáhanól yn eu tarddiadau yn caei eu cyfieithu "gwin" yn yr ysgrythyrau, weithiau gydag enw gwan, rnegys "gwin melus." Bé'tn yw yr achos o hyn ? A oedd cymmaint o eiriau gonnodol gan genedl yr Iuddewon ? Dios nad oedd: canys y pryd 'hyn yr oeddynt yn ífurfio geiriau; ac hid oes un iaith wreiddîoí â görtnodedd o eiriau ynddi. Önd os dynodi gwahanol fathau 6 winoedd oeddynt, yna rhaid ein bod ni etto heb wybod natur y gwinoedd hyny, neu yr hyn a achosodd rodcìiad yr enwau gwahanol arnynt. 2. Y mae gwin anfeddwawl ýn awr. Hyn sy/cfd ffaith, geliir ei gael o Fancenion, gcc. Gan fôd gwin anfeddwàwì yn awr yn bod, onid yw hyny yn rheswni cryf i farnu ei fod i'w gael yn ngwledydd y dwyrain. Nid yw ffrwyth y win- Wydden yn feddwawl heb eplesu ond drwy drefn dyncl neu ddamwain. " A Noa a blanodd winllan, ac a yíbdd o'i ffrẃyth