Skip to main content

MRWESTYDD DEHEÜOL. " Hir-hoedl sydd yn ei llaw dtleau hi; ac yn ei Haw aswy y mac cyfoeth a gogoniant."—Solomon. R.hif. 8.] EBRILL, 1841. [Pííis 1g. YR ARDYSTIAD. LLYTHYR IV. " Yr wyf'yn ymrwymo yn wirfoddol, i lwyr-ymwrthod íi pìiob diodydd rriëádwawl, a pheidio eu rhodcíi nÿ'u cynnyg i'ereill, ocldieithr dan gyi- arẁyddyd meddyg, neu rriewn orditihad greí'yddol." Mr. Gol.,—Yr wyf yn awr yn .'brysio i gynnyg yehydig nodiadau ar yr eithriad eyntaf, "Oddieithr dan gyfarwyddyd nieddyg." Wrth ymdrin â'r pw'nc hwn 'ua thybied heb fy' niod; yn ymhoni gwybodaeth ar y gelfyddyd fedrìygoì; ond eásglaí', fy sylwatlau, gan mwyaf, o wair.h y nieddygon ydyrifc. wedi ysgrifenu ar hyn, ac yn benaf, Dr'. Foíhergill. Tywtiol- aetb rhai o'r meddygon enwocaf yw fod dìodydd medd'wol, òoò amser, ynniweidiol i'r cýfánsoddiad clynol. Barnwyf fod afresyrnoldeb o'r mwyaf mewn golygu fod pethsydd y.n, iiiweidiol i ddyn iaeh yn feithrinol i ddyn claf; ond rhaid addef. ,nad yw ei phleidwyr rhesymol yn ei chei'sio fel cyf- j| ner.thydd, ond f'ei symhylydd mewn twymynon, &c. . Y uiae llawer o feddygon yn diysgog gredu mai meddyginiaetbau meithrinol, nid rhai cynhyrfol, a ddylent gnel eu harfer; ac y ' mae digon o wahaniaeth barn rhwng prif-feddygon yr oes ar y pwnc hwn i drìangos nad yw etto wedi ei beuderfynu fod anghenrheidrwydd anhebgorol 'am win na diotl gadarn mewn unrhyw anhwylusdöd y dyn mae yn ágoreií iddynt. Er byn, nid wyf yn;bẃriadu yn awr i bleidio lhvyr-gon- demniad o ddiodydd gwirfol fel meddyginiaeth. Ymchwil manylacb a phrofiad ychwanegol gan feddygon o rìdysg ae egwyddorion da a bend.er.fyna byn. Ond hyd hyny, gwiiawn ein goreu i esbonio yr ardystiad fel ag y mae, ac i osod ffeithiau gerbron, er parotoi meddyliau eich darllenwyr i dderbyn mynegiad nad oes eisieu yr eithriad hwn, Nid yw yr ardystiad, fel ag ,y mae, yo cyfreithloni yfed'diodydd ìneddwawl pan deimlir blinder, gwaew, neu wendid, heb gael