Skip to main content

DIRWESTYDD DEHEÜOL "Hir-hoedl sy.dd yn ei llaw ddeau hi; ae yn ei llaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Rhif. 1.] ! MEDI, 1840. [Pris'Ig. ANERCHIAD. Y m'ae pob ach.os. da yn ddarostyngedig ,i ffaeleddau, ỳ'r hyh irieẃri 'mes'ur a elrir ei dadogi i ffàeledigrwydd 'dyn' yn.ej ddwyn yn mlaen, a grymgelyhiaeth y rhai a ymosódant'yn'ei erbyn ; ac ni.sefydlwyd unrhyw beth rhinweddol erióed ar im waith, yn ehwedig pan oedd y wlad yn mha un y. cafodd ei osod i fynu, yn hollol groes ei hanian i hyny. r. ,Y , ni-ae daioniyn cael ei wrthwynebu gán y drwg yn bárhaus, ,yn inhob téyrnas, cenecll, tylwyth, ìe, hyd yn oed . mew-a personau unigol; y niaë ỳr üri reddf yn rhedeg drwy holi anian dynóliaeth. Y dyn gorau ar.y ddaear yn , awr—yr agosaf at berffeithrwyddi a deimla lygr'edd ýn ei galon, a'rdyn gwaethaf;' ÿ duaf yn mhlith y crochanau a fedd ar ryw radd o- ddaiò'ríí;• gah hyny, cymmysgfa fawr yw ein byd ni o ddrwg a da—j ddau hyn ydynt fçl dau gawr yn .çy.çlio -çodwm, y naiü yn.cael ei daflu i lawr yn isaf yn awr, a'.r îìall,yn v fan, ac y mae tuedd cryf mewn dyh i droi gyda'r o'çhrjg'reTáf, aphan ddelo yr hyn sydd dda yn fwy cyfì'redinpl hag ydy,w/yn awr, hydd hyny ynddo ei hun, heb un olwg ar ddiberiiòri cuddic'dìg, yh sicr o'fbd yn f'anteisiol (er yn aehos D ddrwg riianol hefyd,) drwy ddwyn lluoedd o'i blaid mçwh nrodd gwirioneddol. , Rhyw gawr ydyw meddwdod, ac y niae wrtli(/odymo,\xcd'\ taflu y gwyr cedyrn, 'ie, y cadarnaf ar' eu cefnan. Cyfododd Cymmedroldeb i'w wrthsefyll, ond nid oédd yn hanner digon .sàrug wrth ei elyn, yr òe'dd gonnod o garedigrwydd yriddo i'w wrthwynebwr, rhyw fath .o eiliwr, m-ond) ydoedd i'r ddau, yn cÿmrneryd llyiriaid baeh i gryf-