Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 99 Rhagrfÿp. 1906 December. 18 GEIRIAU GRAS A GWIRIONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) " y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras aW gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist."—Ioan i. 17. OYNWYSIAD. 1,— Dimi'wofni. 2.—Pwy adwaenaf yn y nefoedd ? 3.—Y ddau groesaw. 4.—I grefyddwyr ieuainc. Bydd- wch ofalus. CONTENTS. 1.—Nothing to fear. 2.—Whom do I know in heaven? 3.—The two welcomes. 4.—Toyounghelievers. BecarefuL NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE PEIS DIMAI ONE HALFPENNY T Wfin-hf q'ì (Jiimni iim«n» RfiaMI