Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 94. Gorffenaf "SS 1906 July GEIEIAU GRAS A GWIMONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) " Y gyfraith a roddwyd tnuy Moses, ond y gras ayr gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist."—IOAN i. 17. OYNWYSIAD. 1.— Bywyd neu Farwolaeth— PaUn? 2.—A ddarfu i chwi gyffesu Crist? 3.—Cynifer o Ragrithwyr. 4.—I'rRhai Bychain. Troedigaeth geneth yn yr ysgol. CONTENTS. 1.—Life or Death—AMiich? 2. —Have you confessed Christ ? 3.— So many Hypocrites. 4,—For the Little Ones. A School- girl's Conversion. NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE PRIS DIMAI ONE HALFPENNY 2129-06 J. Wright a'i Gwmni, Argraffwyr, Bristol.