Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 93.___________________________________ í " 3 Mehefln 1906 June GEIEIAÜ GRAS A GWIRIONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) " Y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras aW gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist."—IOAN i. 17. OYNWYSIAD. 1 CONTENTS. 1.—"Wele, y mae Efe yn dyfod." 2.—Yr Hen, Hen Hanes unwaith eto. 1.—" Behold, He cometh ! " 2.— The Old, Old story once again. 3.—Eternity. 3. —Tragwyddoldeb. 4.— I'rGenethod. Perygl anweledig. | 4.—For the Girls. Unseen Danger. NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE H^ PRIS DIMAI________________________ONE HALFPENNY ^j 1836-06 J. Wright a'i Gwmni, Argraffwyr, BristoL