Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 92. ÌS Mai 1906 May GEIEIAU GRAS A GWIRIONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) " 3r gyfraitJi a roddwyd trwy Moses, ond y gras aW gwirionedd a, ddaeth trwy Iesu Grist.'n—Ioan i. 17. CYNWYSIAD. 1.—Geiriau Olaf. 2.—Yr Efengyl: A wyt ti wedi ei chredu ? 3.—"Pabethawnaf?" 4.—I'r rhai bychain. 5.—Ymguddio. CONTENTS. 1.— Last Words. 2.—The Gospel: Have you believed it? 3.—" What shall I do?" 4.—For the little ones. 5.—Hiding. NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE M. PRIS DIMAI ONE HALFPENNY 1835-06 J. Wright a'i Gwmni, Argraffwyr, BristoL