Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 91.__________________________________ Ebrill 1906 April GEIEIAU GRAS A GWMONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) "Ygyfraith a roddwyd trioy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist.,,—IOAN i. 17. CYNWYSIAD. CONTENTS. 1.—Y Ddwy Ffordd. 2.—"Deuwch yr awr hon." 3.—I Grefyddwyr Ieuainc—"Fy Arglwydd." 4.—Gras Anferthol. 1.— The Two Roads. 2—."Come now." 3.— For Young Believers.—"My Lord." 4.—Immense Grace. NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE ^ PRIS DIMAI________________________ONE HALFPENNY j^j 1628-06 J. Wright a'i Gwmni, Argrafíwyr, BristoL