Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

No. 89. m w Chwefror 1906 February GEIRIAU GRAS A GWIRIONEDD (WORDS OF GRACE AND TRUTH.) " Y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras cCr gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist."—IOAN i. 17. CYNWYSIAD. i CONTENTS. 1,— Ffordd y Sgweier i'r Nefoedd. 2.—Pardwn. 3.— "Wedi eu gollwng ymaith." 4.— I'r Bechgyn — Dyledwyr An- nghrediniol. 1.— The Squire's way to IIeaven. 2.—Pardon. 3.—" Being let go." 4.—For the Boys—Unbelieving Debtors. NEWPORT (MON.) STOW HILL BIBLE DEPOT AND PUBLISHING OFFICE IŴ£ PRIS DIMAI__________ ONE HALFPENNY j^g 4614-05