Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ç GEIEIAU ' draö n (Stoinantûb (Words of Grace and Truth.) ^__________________________________ì_________:______^ Y GRAS A'R GWIRIÖNEDD A DDAETH TRWY IESU GRIST. Ioan i. 17. CBtŵpmö: 1. ", Moler Duw, yr wyt yh adnábod' Iesu." a. Gẅaredigaeth; neu/'Yn Nghrist Iesu." 3, Treio i Edifarhau. 4. Gair gan y Golygydd; 5. Enaid Pryderus. 6, Ëmynau, €ontcttts: î. "Praise God, I know JèsUs." : E. B. G. 2. Deliverance: or, " In Christ Jesus. '—H. H. S. 3. Tryingto Repent. 4. Word by the Editor: 5. Soul Anxiety. -~E, D. 6.'Hymnsr PWLLHELI: RI<^iJID JONES, HEOL FAWR. 73