Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r~— • —™^ G-EIRIAtT f Words of Grace and Tr'uúh.) ^___ J Y GRAS A'R GWJRIONEDD À DDAETH TRWY IESU GRIST. Ioan i. 17 1 Beth sydd raid i mi ei wneuthûr,' fel y byddwyf gadwedig ? 2 Goleuni a thywyllwch. ■y " Bydded genyt,"-—" Cadwf" " Áros,"— " Gwylia." 4 Ernynau. Öíüittents ■■:■; 1. What must I do to be sayëd ?' 2 Light and darkhess.^-P, J. L. | 3 " Hold fast, ■—" Keep," "Con- tinue,"—"Watch."—W. T. T. 4 Hymns. PWLLHELI: RICHARD JONES, HEOL FAWR. 63