Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^. GEIRIATJ StEŵ a (Stoiriànẃò (Words o/ Grace and Truth). .J Y GRAS AÌR GWIRIONEDD A DDAETH TRWY IESU GRIST. Ioan i. 17,- Cptossiaî): 1. Pa fodd. gall y pechadur fod yn ■ gyfiawnhaol î 2. Barà wedi ei fwrw ar ẁyheb y . dyfroedd. 3.«Y Gobaith gwynfydedig. 4. Yr Ysbryd Glan. 5. Emynau. Coníents: 1. Howcànasinnerbejustified? C.S. 2. Bread cast upon tne ẁater. C.S. 3. Thë blessed Hope.-—E. T>. . ;. 4. The Holy Ghost.-A.P.'C. . 3. Hymns. PWLLHELI: RICHARD JONES, 19, HEOL FAWR. *l*f|