Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y aWIiiDÖAEWE, ÌL *Oes yjjtìÊi&pr Iaith Gymraeg.-—Tra Mor tra Brython/ ^,—ÌJL.___ ' Rbif. 18.] MEHEFIN, 1851. _____________.____;____SL_ [Cyf. II. RHAGLUNIAETH (.PARIJAD O *TU DA-Ìi 135.) Yr angetyrheidrwydäam Ragluniaeth û ganfyld'u' yn eglur eto, o$ ystyrir fod v rhunaü;direswm à difywyd oV greadigaeth hon, wedi eu bwriadu a'u trefnu er, ac at, wamnaéth y rìmn resymoh, gyda bwriud i"r rhán hon dduryn yr enw, ar gogoniant penaf, Yr Perchenog : a bod y rhan kon, yn ei chyflwr diruwedig, yn ddiffygiol o gyfîaìçíjai ei dyledswydd'. * Ddw hefýd a ddywedodd, gwnawn ddyníar ein delw ni, wrth ein Ilun ein hnnain; ac arglwyddiaethant ar bysg y môr, ac ar ehediaid y neíoedd, ac ar yr anifail, àe áryr holl ddaear, ac arbobym- lusgìad fa yràlusgo ar y ddaear. Duw hefyd a'ü bçndjgodd hwynt,, ae a ddywed- odd wrtbyn^.ffrwythwch, ac amlhewch, a Henwch y ddaear, a darostyngwch hi, ac arglwyddiaethw'eh afe, bysg y mor, ac ar , ehediaidý íiefoedd, acar bob peth byw a ymsymudo ar y ddaear. ^ele mi a rodd- ,nis-i éhwi bob Hysiemn yölh;idu b° ' hwn sydd 'âiì' ei draed ef: defaid ac ^hain oll, a« \ anifeiliaid y maes hefyd ; ehediaid y nef- oeddy a physgod y mor, ag sydd yn tram- wyo llwybrau y moroedd.* A phe na welasem ac na chlywasem ysgrythyc erioéd, hawdtf fuasai canfod arglwyddiaeth ac uchafiaetby dyn ar, a thros, y greadig.- aeth Jdireswm a difywydj a'u bod wedi eu cyfaddsu yn mhob modd i'w wasanaéth^ ac er ei gysur. Y mae y belen ddaearoì ei hunan dan er law ef, ac wrth ei ewyllys,. irvv thrra a'i throi, er dwyn o honi et damaid a'i lymaid, yn^nghyd' a gwisg eí gefn a dyfyrwch ei lygaid ; a chymaintyw ei hufudd-dod iddo, ag y mae yn bîy- nydrîol ateb ei gais a'i d'clymuniadau : a He y traffertha efë làwer i'w diwyllio a'i gwrteilhio, ac o ganlyniad y dysgwylia ych- waneg ganddi, nid yw yn anufudd i'w hyfforddiant, nac yn siomedig i'w ddys- gwyliad: ond ' y neb a laíurio ei dir, a dduonir o fara.' A phe y gofynid pafodd "^«•iliaid cedyrn a nerthol mor •van, y rhai yn ei gludo "mryw ddulliau a " harwain i'r " ■ tinichon ""' ond