Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWLADGAE 'Oes y bijd i't Iaith Gyrnraeg.— Tra Mor tra Brython.' ...... ;■ ■■ r.-i.l»-Ti:va-£.IW:—- Rhib-. 14.] CIIWEFROR, 1851. [Cyf. II. PREGETH Ar Ioan iv. 8,—'Oblegid Duw, Carîad yw. Mae'r Apostol yma yn annog y saínt yn gyfTredinpl i garu eu gilydd oddiar yr hyn yw Dúw yn ei natur. (Duw, Cariad yw.) Nid ydym yn darllen, Duw, Amynedd yw; Cuw, Trugaredd yw; Duw, Cyf- iawnder yw ; ond ymayr ydym yn darllen, (Duw, Cariad yw,) am ei fod yn amyn- eddgar, yn gyfiawn, ac yn drugarog, a hyny o n.atur. Dcngys y testun mai cariad yw hanfod y natur ddynol, ac nad yw ei briodoliaelhau ond agweddiadau (modifwations) o'i gariad, sef cariad yn dangos ei hun, neu yn tori allatî mewn gwahanol ffyrdd, rhègys canad yn creu, yn cael ei alw yn allu. Cariad yn llyw- odraethu, yn cael ei alw yn ddoethineb. Caríad yn achub, yn cael ei alw yn drü- garedd ; a Chariad yn cosbi, yn cael ei alw yn gyfìawnder. Duw, enw sydd yn cael ei roddi yn y testun ar y Bod goruchel, ond mewn ystyr fanol nis gall fod iddo enw, am ei fod yn anamgyffredadwy, rhaid ei fod yn anenwadwy. Mae'r enwau megys Arglwydd, Brenin, Jehofa, ac yma Duw, yn cael ei roddi iddo er ein cyn- northwyo i gael drychfeddyliau cywir am dano. Mae'r enw hyn yn dangos ei fod ý peth hyn, a'r enw arall yn dangos ei fod y petharall; ond mewn ystyr briodol, mae yn ormod o Fôd i nn enw, a phob enw yn mhob thyw iaith ei ddangos, ei gynnwys, a'i osod allan fel y mae. ' Duw, cariad yw.' Mae cariad mewn dyn yn deimlad ag sydd yr» cael ei dynu allan neu ei gyn- hyrfu, nid ei greu, am ei fod yn bodoli yn flaenorol, gan werth neu hawddgarwcfi tybiedig neu briodol fyddo yn y gwrthrych. neu'r gwrthrychau a osodir gerbron, ac ya sicr o ddangos ei hun naill ai yn yr ed- rychiad, siarad, neu'r ymddygiad; ond am gariad yn y Bod anfeidrol mae yn egwyddor fawr, gadarn, sefydlog, yn gan- fyddadwy ar ei holl weithredoedd, íel y geliir dweyd Ile bynag mae ol ei law mewn creu a chynnal, yno hefyd mae megya lliw ei gariad. Duw, cariad yw. O0S0DIAD Y TËSTUN. Mai cariad ac haelfrydedd ýw hanfod natur y Bod tragwyddol, neu yn ngeiiiau'c testun,' Duw, cariad yw/ Amcanwn ddangos fodyrholl amlygiad- au a wnaeth ac a wnaDtiw o bob priodoleddl