Skip to main content

YN CYNNWYS HANES GWEITHREDIADAU A LLWYDDIANT Gt/ýdliion Cristionogol, Yr Arlun a ganfyddwch ar y wyneb arall i'r ddalen, á fwriadwyd i arddangos golygiad o ynys Sumatra. Yr olygfa a gymmerir yw y mynediad i mewn i atbn Padang, lle sefydlwyd plan-wlad lìwropaidd er. ys amryw íìynyddaii yn ol, acyno ymsefydlodd Mr. Evans fcl Cèn- adwryn y fìwydJyn 1820. I'r »n orsaf yr aeth Mr. Nathaniel Ward, nai y diw- eddar Barch. W. Ward, Mr. Robinson a Mr. Burton ; a buont ymdrechgar iawn yn cyfieitim yr Ysgrythyran, ac yn pre- gethu i'r brödorion, a gwelodd Pen mawr yr Eglwys yn dda goroni eu hymdrechion à gradd o Iwyddiant. ARTEITHIAU YR HINDWAID. Amryw a dyeithr ydyw y ffyrdd a gym- merant yr Hindwaid iarteithio eu hunain, ar wahanol amserau y tìwyddyn, o barch i'w duwiau, neu yn aml heb un dyben arall ond cael enw da, u bod yn fawr yn ngolwg cu cymmydogion. Yr hyn a gan- lyn sydd un o'u harferion:—Ar amser pènodedig gosodir pawl praff, o u«ain i ddeg troedfedd ar hugaiu o hyd, i lawr yn y ddaear, yn ydref, neuyn agos atti; ac ar ei ben gosodir trosolbren, â rhaffau wedi sicihau yn y ddau ben i'w droi oddi- amsylch. Mae y dyn ag sydd i hongian wrtlio yn syrtliio i lawr ar ei wyneb o flaen y pawl; ac yna mae dyn, â'i fysedd llych- lyd, yn gwneud nòd l!e mae y bachau i gael eu ihöddì \n ei gefn. Ûn arall yn ddioed a rydd iddo yslap ar y cefn ; ac yna bys-wasga ei groen yn galed á'i fawd a'i fysedd, tra mae y trydydd yn gwthio bach haiarn trwy y man a nodwyd, fel y byddai yn cýnimeryd gafael yn oddeutu modfedd o'i gnawd. Yn yr un ffordd, gosodir bach cyffelyb trwy ei groen yr ochr arall i'w getn, ac yna cyfoda y dyn i fynu ar ei draed, Fel y byddo yn codi teflir peth dwfriddei wyneb, Yn gan- lynol gosodir ef ar gefn rhyw ún, neu cyfodiref oddiwrth y ddaear ryw ffordd arall, á'r llinynau wrth y bachau yn ei gefn a glymir wrtii y rliaff sydd ar ben y trosolbren. Y rhaff yn y pen arall a Rhif. XII. Rhagfyr, 1832.] ddelir gan amryw ddynion, pa rai, wrth ei thŷnu i lawr, a gyfodant i fynu y pen ar yr hwn y bydd y dyn coel-grefyddol yn hongian, ac wrth eu bod hwy yn myned oddeutu â'r rhaffau, mae y peuiant yn cael ei osod ar waith, a'r aberth tlawd yn cylchdroi ihwng nefoedd a daear. Rhaí a hongianant dros ychydig fynydau yn unig, ac ereill a^hongianant am hannerawr neu ragor. Dywedai y diweddar enwog Mr. Ward ei fod wedi clywed am rai oedd wedihongian, â'r bachau yn eu ceínau, dros bedair awr! Wrth fod y trosolbren yn cael ei droi oddiamgylch yn gyflym, nid peth anghyffredin yw i'r cnawd dorri, ac i'r person syrthio. Ychýdig tìynyddau yn ol, syrthiodd dyn oddiwrth y pawl pan oedd yn cael ei droi yn chwyrn ar hen wraig oedd yn gwerthu rice yn y dorf; Uaddwyd hi yn y fan, a bu farw y dyn ei hun y dydd canlynol! Rhai o'r dynion hyn a gymmerant yr hooha, neu bibell, a chwiffiant tra byddant yn hongi in, fel pe bydclent yn annheimlad- wy o ddim poen; ereill a gymmerant ffrwytliau yn eu dwylaw, a bwytànt hwy, neu ynte taflant hwy i lawr i'r dorfoddi- tanyut. Y dorf oddiamgyich a edrychant ar eu cydgreadur yn hongian yn y niodd crybwylledig yn hollol ddigyffro ; a'r olyg- fa a wnai i'n gwaed ni redeg yn oer, a wasanaetha iddynt hwy fel difyrwch bor- euol yn unig! Ac ni foddlonir i'r adyn ei hun arwyddo uniiiyw deimlad o boen. Os bydd i ochenaid Meu ddeigryn ddiangc arno, efe a gyll ho'.l rinwedd ac anrhydecìd ei waith. Ac nid yw yn dygwydd yn aml fp.l hyn, oldegid eu bod wedi rhoddi gẅir« od i'w feddwij yn ndaenllaw, i'w gyn- northwyo i ddyoddef ei boen. Mae'ymarferiadau ereillmor greulawn a hyn, y rhai arferir yr amser presennol yn ràhlith ein cydgreaduriaid yn y Dwyrain, megis tyllu eu tafodan a'u hochrau, &c.&c. ond ni chrybwyllwn am ragor o honynt yn bresennoL Yr ydych wedi darlien digon yn ddiau i'ch argyhoeddi y dylech fod yn ddiolchgar am gael eich gosod mewn gwiad lle mae efengyl tangnefedd a char- iad yn adnabyddus; ac y dylem oll ddan- [/. Thomas, Aryraffydd, Abertàfi.