Skip to main content

BRUD CENADAWL: YN CYNNWYS HANES GWEITHREDÍADAU A LLWYDDTANT Gyfeillion Cristionogol,—Mae ÿ ihan amlat' o'n heglwysi, a darllenwyr y Brud Cenadawl i gydj mi obeithiaf, yn gwybod am yr ymdrechion mawrion, ar- aderchog, a gogoneddus, sydd yn cael eu gwneud yn y dyddiau presennol i ddanfon yr Efengyl dragy wyddol--y newyddion da o lawenytìd mawr, i 'fysg y Paganiaid. ftiae yn amlwg i niyn awr tod Rreniny brenin- oedd wedi gwisgo ei gleddyf ar ei glnn, a'i fod yn marchog yn llwyddiannus, nid yn unigyn Nghymnt, yn Lloegr, yn yr Ai- bân, ac yn yr Americ, ond liefyd yn yr India Ddwyreiniol, yn yr India Orìlewiu- ol, yn Ynysoedd Môr y üê, ac yn Aríiica boeth. Mae Cymdeithasau y Bibl a Chyni- deithasau Cènadawl yn lliosogi yn ffest, ac y mae Cyhoeddwyr Iachawdwiiaeth wedi myned allan o flaen Arglwydd y lluoedd, â'r newyddion gogoneddus o lieddwch a llawenydd i'r rhai sydd yn eisteddyn mro a chysgod angau. Sefydlwyd Cymdeithas Gcnadawl y Bedyddwyr yn y tìwyddyn 1792; ac er i lawer, aryraniser liwnw, i'e, o weis yr hwn a dystiolaethodd y byddai i deyrnusoedd u byd ddyfod yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef, ac y teymasai ofor ifor, ddai og- an mai gwaith o!er í'yddai danfon yr Ef- engyl i Hindwstan; ac mai hawddacíi "fyddai gwneud prif-ffonM i'r lleuad," na hyüy; etto, er yr holl anhawsderau oeddynt ar ei ffordd, gallwn, yn awr, ganu gyda'r anfarwol Titus Lewis, "Mae't 'Fensryl wedi myn'd Dros f'oroedd i Beugal." Banfonodd Cymdeithas Gènndawl y Bedydtlwyr amryw Weinidogion i'r ddwy India ; a'rcanlyniad daionus a fu i amryw o Eglwysi gaeleu cyfansoddi yno; a lliaws o'r brodorion a ddaethant yn bregethwyr derbyniol i'w cydwladwyr ; a'u hoíí waith yn awr yw myned o dŷ i dŷ, o bentref i bentref, o dreí i dref, o farchnad i farch- nad, ac o ffair i tìair, i gyhoeddi yr Iesu yn Geidwad i'r penaf o bechaduriaid ; a thrwy eti hofferyngarwch, mae llawer o'u gwrandawyr wedi eu troi o'r tywyllwch i'r goleuni, ac o feddiant Satan at Dduw. Gall y darllenydd weled rhifcdi y Gorsaf- oedd, ac enwau y Cènadon Prydeinaidd Rhu. VIII. Awst, 1832.] aBrodorol yn Ngrëal Ebrill, 1831. Hefyd mae yr Ysgrytliyrau yn cael eu cyfieitlut gan y Cènadon i oddeutu ptimj) a deugain o wabanol ieithoedd ; ac y mae oddeutti deuddeg rnil o blant \n yr Ysgolion, yn derbyn hyfforddiad iachusoi o wyddorion Cristionogaeth. Yri yrlndia Orllewinol, yroetldyr achos yn myned yn mlaen fcl ped fuasai "ar ad- enydd Dwyfol wynt." CoiphorWyd yno lawer o Eglwysi yn cynnẅys amryW gan- noedd o aelodau, i'e, un o honynt yncyn- nwys dros dair tnil a phum oani o aelodan. Ond trwy y terfysg diweddar y mae am- rywo lionynt wedi cael eu taflu i'r an- nbrefn niwyaf, heb feddu ar dý i addoli ynddo, na Chèuadwr i'w dyddanu yn eu goi thrymder a'u gofid. Ond er y dyg- wyddiad anfíodus ucliod, pwy all lai na dywedyd, Pa bethawnaeth Uuw! Ond er cymmaiut syild wedi cael ei wneud gan Gymdeithas Gènadawl y Bedyddwyr-, a Chymdeithasati Cènadawl ereill, gellir dywedyd yn btiwdolj " Nid yw Uì etto ond deehr'eiì gwàwrio." Nid oesar yr amser presennol ddim llai nâ chíce clian miüwn o Ba»aniaid a Ma- hometaniaid, yn liollol amddifaid o'r Iacli- awdwr, neu 'foddion iachawdwriaeth; a chyfrifir yn gyii'retlin nad oes llai nifer na hannercanmil o'r ihai hyny yn myned i dragywyddoldeb bob dydd ! Yn awr os yw bod teyrnas yn cael ei suddo mewtt cyfyngder a thlodi, fel y dywed yr enwog Fuller, yn fil llai peth na cholti Un ènaid; ie, os yw un enaid— enaid y Negro tlödaf, yn fwy ei werth na'r hotìfyd, pwy a all feddwl yn ddifrifol am hyU, heb deimlo y dylitl gwncud rhyw beth i tldwyn oddiamt, gyich ei llesiant ti agywyddol ? Ust! pa btih yw y s'ûm dyeithr tyid yn fy níihlüsiiauì Ow! trwst maìd Paganyn syrlhio úros cjeulan umser i jyd tragywydd- ol! Gwjsinidogion yh Ffengyl! Mae y Gymdeithasyn ediyeh mewn modd neill- duol attocb chwi. Trwy eich eö'eitbiad a'ch; anghraifft chwi gellir gwneud llawe^, "Oddiwrth yr hane* a roddodd Mr. Thp->' mas [yn nghyfarfod Retteiing] ni\a w.el^ som," ebe Mr- Fuller, " fod ^glo^ŵ [í. Thomas, Aryrar^pid^ ,Ahf,tfif