Skip to main content

BRUD CENADAWL: YN CYNNWYS HANES GWEITHREDIADAU A LI/WTDDIANT GyFEILMON CrIsTIONOGOL,— Y Cerfiad uchod sydd ddaríuniad o'r Palanheen, math o gadair neu gerbyd a arferir yn yr India, i deithio o'r naiíl fan i'r llall. Y dartuniad canlynol o hono, a'r dnll o deithio yn y wlad uchod svdd oddiwrth ysgrifell Mr. Ẅoodward, Cèn- adwr Americanaidd sydd yn byw yn Ceylon. "Mae y Palanhcen yn hollol annliebyg i unrhyw beth a welais erioed yn Ainerica. Pen neu gorffcerbyd bychan tlws, efallai, yw y peth tebycaf iddo. Yn Ue bod ar dduíl hirgrwn, y niae yn gydgyfochrawl Cparallelogram) chwech troedfedd o hyd, a dwy a hanner o led,- a'r pen wedi ei godi ychydig yn y canol, fiel ty byddo yn ÜHlF. V. Mai, 1832.] j cysgodi y gwlaw. Yn He doran fel yr . eiddo cerbyd, y mae boh ochr ddorau illithredig. Mae dwy ffenestr fechan yn nihob pen iddo. O ganol pob pen i'r Palanheen y mae tri phawl tair troedfedtl a hanner o hyd, y rhai a gynnellr gnn ' wiail haiarn o bob congl, yn eÿfftrfdd ar I y pawl chwech neti wyth niodfedd odtli- | wrth y corff. Er bod y Palanheen mor I fawr a byn, gwneir ef fynychaf o ddef- I nyddiati ysgafn, fel, pan y inae yn WRg, I y gollir ei godi yn hawdd gan bedwar dyn I ar eu hysgwyddau. Yn gyimar yn y prydnawn, ar y dydd pennodedig i gychwyh i'r daith, y inae chwech neu chwaneg o'r Coolîes (cltnl- wyr celfi) yn galw am eu beichiau. Mae [I. Thomas, Argraffydd, Abe.rteifi.