Skip to main content

C U ■ J i •- C'v t KS~Ì, J m. ^/ BRUD CENADAWL: YN CYNNWYS HÁtfÈS GWEITÍIREDIADAU A LLWYDDIAItT öTynìöf itljas fötttaìîaüJls? ^rtiitoHtogir. ässs Gyfeillion Chistionogol, Y Cerfiad yu y Ithifyii liwn a arddeng- ys briodas yn yr Iudia Ddwyreiniol; yr hon ddefod sydd beth o fawr bwys yn nsîolwg yr Hiudwaid, ac y niae y dranl gydfyncdol á lii yn dinystrio anigylchiadaii bydol llawei o lionynt. Y dutl yn yr hwn y dygir hi yn mlaen a adgofiu y darllenydd yn ddioed o'r cldamineg nodedig yn Mat. 'ib. I Y dyfyniad canlynol, a ysgrifenwyd gan Mr. Ward, a eglura y darlun. *«,Yn mhriodasau y cyfoethog gwneir darpariadau mawrion o gerddoiiaeth, gweithiau tan, claer-oleuadau, &c. a gwa hoddir tyrfaoedd mawrion i'r briodas. Weithiau gwarir20,000p., i'e, y mae ríiai wedí gwario mwy na 50,000p. mewn priod- as mab neu ferch. Ar awr ddedwydd o'r nos (weithiau deuddego'r gloch), y mae y priod-t'ab yn darparu i fyned idỳy briodas- i'ereh. Gwisgir ef mewu 6Ìdan, âg amryw addurniadau o aur ac arian; rhoddir cad- wyn aur oddiamgylch ei wddf, a ciioron anr ar ei ben. Gwedi gwisgo, gosodir ef i eistedd mewn palunyueent, (math o gadair neu gerbyd a arferir yu India.) O tlaeu pakmqveen y priod.-fab, cerdda gweision y tad, ya dwyn fi'yiiarian; ereill yn dwyn blodau ; hefyd cerbydau agored yn cyn- nwys dawnswragedd a chantorion, a flaeu- oranty prioíf-fab. Mae baner hefyd yn cael efchario; a gosodir cawg mettel, yn debyg i ddysgl, ar gawrrìl, (elephunt) yr hwn a gurir yn achlysurol i wneud swn fel cloch. GoleHÌr yr heolydd gan y pŷg-gan- wyllau a'r goleuadau sydd yu cael eu cario gan y gweinyddwyr yn eu dwylaw; a'r gweitbiau tàn, gosodedig y ddwy ochr i'r heolydd, a ollyngir yinaitb fel y byddo y briodas yn myned yn mlaen. Ceffyiau, camelod, achawrfilod, wedi eu haddurno yo ardderçhog, a osodir mewn sefyllfaoedd cytieus yn y symudiad yn mlaen. Mae ganddynt hefyd gerd'doriaeth o bob math oflaen ac ar oíy priod-fab. Gau fod pob peth yn cael eu darpara yn mlaen llaw, y t Yo y cerfiad ar yr ochr arall mae y briodas~ ferch hefyd yn eiettdd yn y i«ilanqueeu, wedi ei gorchuddio 1 Vet(iyu, fel na Lyddai i'w gweled. Yr un yw arferiad-íuiffurf y menywod yu Bengal ar yr achlyauron hyn.- ,:i! ■•:-*"-'" -*-' *w'* * ' mae pawb yn dysgwyl am ddyfodiad y priod-fab. Mewn priml.aa ai ẃelals rai blynyddan yn ol, yr oedd y priod-fab yn rjyfod gryn bellder, ac yr oedd y briodas- ferch yn b\ w yn äerampore. Yr oedd y briodas o «anlyniad yn v lle olaf. \r oedd y priod-fabyn dyíod ar hydyi alou. Gwedi dysgwyl dwy neu dair awr, o'r díwedd, tua chanol y uos, hysbysid ar unwaitli, M Wele y mae y priod fab yn dylbd, ewcli allan i gyfarfod âg ef." Yr o'idd yr holl beisonau yn y gwasanaelh, yn awr yn cynnen eu lampau, ac yn rhedeg â hwy yn eu dwylaw i lenwi eu lleoedd yn y briodas; yr oedd rhai o honynt wedi coili en goleu- ui, ac yr oeddynt yn aijinliarod i fyned gyda'r lleill. Pa fodd bynag yr oedd y pryd hyny yn rhy ddiweddar i chwilio ant dauynt, oblegid yr oedd y gosgordd yn myned yn mlaen tua thý y briodas-ferch, Yma aeth y cydgyfeillion i le helaeth, wedt eigysgodi a'i oleuo i fynu, l|e yr oedd II». aws o gyfeilllon a pherthynasaa, wcdi gwÌ3go yn eu diliad toreu, yn eistedd «r fatau. Yr oeild y prìod-fab yn cael ei gaiio mewn bnichiaii, a'iosod ar eisteddíe ardderchog yn nghanol y cydgyfeiilion, lle yf eisteddodd dros ychydig ainser, ac yna aeth ì'r tý, pryd y cauwyd y drws, yr hwn a wylid gan seapoys. Yinddadleuaìs i ac ereill à'r porthwýr, a chyniiygasom fyned i mewn, ond ynofer. Nisgatlaswn lai na cliolio dammeg ein Harglwydd yr ainser hwn: M A chauwyd y diws.'' Yr oeddwn wedi gosod fy meddwl yn 'fawr ar weled y defodau priodasol, ond gorfu arnaf ddych- welyd mewn siomedigaeth." Ruif. III. Mawrth, 18M.] JAMAICA (INDIA O.RLLEWINOL.) Pigtou 0 Lythyrau oddhrrth y Parch. Jolm Stioyelter, o Kiugaton. " Ynyreglwyìyn Heol y Frenines, yr wyf yn hyderu' fód gair yr Arglwydd yn rhedeg, ac y caiff ei ogoneddu. Yrwyf wedi sefydlu cyfarfod gweddi, i gael ei gynnal ar y dydd Sadwrn olaf yn mhob mis, am dywalltiad o'r Ysbryd Glàn, ac y maecannoedd yn dyfod iddo. Os ffafrir tì â pharhad o iechyd, yr wyf yn meddwl [/. Tkomas, Argraffydd, Âberteifi. 9. .««äsSÍ