Skip to main content

4 ' BRUD CEPÍÂDAWÌL: ■:■■'■' " YN CYNNWYS IIANES GW12ITHRËDIADAÜ A LLẂŸDDIàN'ÍÍ ', GYFEILLION CrtlSTIONOGOL, Y Cerfiào agúnfytldwèii yn y Rhifyn . ;;■' ht.it sydd arü4à.it^9.sÌH<l u adiloldý lielaeth f y Uudyddwyryuuina.<>Kiiigston, Jainaica; |''■■',» ai|eiladwyd i gyiniulleidfu í<ir. Cottltait. X•■;Ar y llaw aswy y niae tŷ y Cèuadwr, yu . ^ amgylchedig gan aidd,, o'i hon y mae lîe, .^ , nid yw yn weledig yu y certiud, # M fŷned. i'r fytiwent. Yu rhan ucliaf y fyu- J j» wesit y roae ysgoldý, lle yr addysjiir rìiwng v'' dau a tini chant o blatit yu rhiid bob dydd, ' Cedwir yi' Ysgol gun Mr. a Mrs. Knibb ar ~t;ä_ dranl y iiyuuulleidfa sydd yn awr dun oí'al Y Mr, Shoyeüei. M,ae yr addoldý yn-ddi.gou V* Jiejaeth i gynnwys miloedd o wiamsawwyr. ^ÉÎé'. .^j^iiiàica sydd ynys lawr ahardd yn yr j«p> India Orliewinol,ac yn perthyuui ürydain erysyn agosi I8Ö0 fiynydtlau. Ki pln if flfjjuiyrch y w siwgr a chotìi ; 'ao i aiuaethu ' >; "V y Tíwyddau byu, ac inewu anuyw fatii r -\tí wasíinaeth arati, defuyddir oddeiitu "^Ẃa^íO.OüO o negroes. Mae yn vvyhodus i'r >'] ihan anilaf fod y rhai liyn .ar ŷ cyntaf *« a wcdi cael eu tros-lwyddo yuo o Atì'rica ■A i 3"1 guethweisiun. Dios ainiyw ugeiuiau ™ r**»otìyiiyddau cawsant eu gaduel heb ddini ■ ■ goleuni ysbrydol. Ië, treuliodd amryw ; gannoedìj o filoedd o'r creaduriaid an- '" ■ , ti'odiog hyu eu dyddiau i lafurio, tan yr i <; haul llosgadwy, er darparu iGiistionogion ; Prydeiuaidd foetliau bywyd ; ac aetiiunt ■ ^i luwr i'w beddau yn ddisylw, heb fod ueb '~?XU g°f*du. am.'eu heneidhtu! Heudigedig . î'yddo Duw, y roae yr olygfa ry w beth yu {-avahunol yn awr. ' Oddeutu hanner can mlynedd yn ol, .!■" dygodd Rhagluniaeth Dnw i Juiimica uu , <i'r Bedyddwyr o Aiuerica, {yr Jiyvn oedd /y'negro) o'r euw Moses Baker, yr hwn a ; -• «tdechreuodd lefaru wíth ei gydwladwyr tlodion am yr lachawdwr, a chafodd I 'V ámryw o bonyut yn awyddus i wrandaw. jÿri Yn nghauol yr anfanteisiou mwyaf, gras ^y^ Duw a gyuuytldodd ac a ainlhaodd ; nes, WÊÊ, yn ystod oddeutu ugain ralynedd, y cyf- ■ ä l'Mid fod saith. neu wyth niil o'r negroes •: wedi bwrw ymaith eu hegwyddoiion pa- -í;f.ganaidd, wedi cofleijjo yr .efengyl, ac ■ ^edi cael eu bedydttio! ..'.';.''.>:. Teinilid yií"fawr, pa fodd bynag, yr '■,| aughemheidrwydd o gael rhyw ddyiiion * aduas i addysgu y negroes tlodîoii hyn; í- yu ueillduol gau nad oeddynt braidd yu Wt\'Eiiif. II. Chwefror, 1833.J líwybod diin iiin ddy.sgeitliaetlt, a'r ihan' uuiltif ò- lionyiit yu aiia' luojj i dtl.tili ij nac yígrífeuú, C»u tod Mr., l>akrr, hefsd yn inyin'tl yii htni, ac yn l.hii «alliutg i gyûawnl t:i. weiuidi'gai lli, eìe a diiau- fonodd ut fîyiuiteithas Gèiuidatỳl 'y hed- ytidwyr am gyuuoi thtvy ; a p.lian ^osod- wytl íi'eitliMii {fucfo) yr a^hos ò'u blsjeii,- peuderfyuwyd'i rodtli ptsth eyiiiio thwy—: fod rhyw gyun?K i g<ei ei wnrtiil i dueuif yr efensjl yu ''iiiy*(f"p;igaiiiaid Janiiiica.' Yr oedd Mr. .ìoim ítowe, iieìöd o'r Eg- jwys yn Yeoyil, yr aniser hwnw (18Vti) yu fyfyriwr yn áthioin. t.'aeiodor, a chyu- nysotjtl el bnn i'r jjwasauaetli newydd a' phwyM^ bwii,- a ueilltluwytl ef i'r gwaitb }il»aj{itr bfod, yn yr uu tìwytldyn. . üan. 4'oirwytl ef i ralmnnth, tief fatrr yn y [>aitli s;ovled'tlol o'r. yuys, nc >n y gyinuiytt- ojíiietli lle vr oedd .'iír. lì;iker wetli aift^r ei weiiiitlogiielL. Ond gwelndtl Duw l'od yn dtìa i syunul Mr. ítuwe oddiwith ei iaíiir yu, • uihe.n uddeutn tlwy flyuedd a hauner weili iddo gyrliaedd' yr ynys, u chyn y gaUa*ai latyeiitiau mewn llauer o hwddiant; ond nid oedtí ei fywyd Cèu- adawl, er Jiyretl oedd, yu holloi oferí oblegid tlarparodd y fioidd i'r rhai a \ çaulynent yn y maes pwy si^ hwn. Oddeutu blwyddyn cyn i Mr. Rowe farw, danfoiiwyd Mr. Coiupére, yr hwn hefytl a addysiiwyd yn Nghuuiodor, i sefydlu yu Oltl Hurbonr. O'r lle liwn, pa fodd byuug, syiiiiidodd yn fuan, mewu ■canlyniad i a »Vntl tluer oddiwrth rai nei)- roea yn Kingstoiij prif dtlinus yr y«y«, "■■Yma," eb efe, "y inae auuyw ene/*+u ywr deichafu oehenaid tua Lloeiür, ac yn eu hiaitli lidrylliedig yn gwaedtli allan, '*0 liuçkia! [dyugwynj Kuekia diui gofalu aiu ejiaiJ y dyn dù t>iuwtt. liuckri» nabod Uuw ynHuegr. O tîuckra, dewch dros dwr mawj yna, tíỳ\6'&wçkuinegra dù tlawd." .." Yr oedd ynidrechion Mr. Compere yn fawiion, a clianlynwyd hwy gan radd boddus o lwydtiiant; i)iid dadfeiüodd ti iechyd gymmaint, fel.ýn 18lT,y rhotldodd ei pfal i É'ynu yu Janiuicu, a symudoild i'r Unol Dalaetliau, Ue niae yn parhait i arfer y ẃeînidojiuctl* Grístiouoço), er nid «*çwn cyssylltiad ^'r Cynitleithas. . ,[Z. Thonuts, A ryraffijdd, Aberteifi, feSÌÍafi