COFNODYDD MISOL frif st|mîiìíXEÌíau % %ù\\tòw\x trtmj $%qh RHIF. 19. MEDI, 1361, ÇYF. 2. CYNNWYSIAD TREM HANESYDDOL. /í Y Bedyddwyr yn Shetîand...........................................,........,. Stt Rangoon, Burmah............ 102 I Y Parch. John Williams, Ningporo .............*.......... 104 I Chitoura...........,............. 106 China.............................. 104 | CAKTKBFOL. Y Rhan olaf o lythyr y Parch. J. Jones, Llanedi...........; 107 Ewyllys y diweddar Barch. J. Jones, Llandyesil ......... 110 Y Presbyteriaid a Bedj^dwyr Iwerddoii..................,., III ABERDAR: ARCRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR, YN SWWR5WR• tò " CWYLIEDYDD," CAN D. J. THOMAS. PBIS CEINIÛG. «Ŵ Wí>3