Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

$ CYT\ XVII. RHIF i. Chwefror, Mawrth ac Ebrill, 1910. V iiiimiiiiniiiiiiii.....iiiiii.....1..............■■■■■■■.■■■■...........■■■■■■■■■■■■■ „ t f t f IY jc COFIáDUfî:! ...........? | 'î CÎLCHGRAWN CHWARTEROL Cylchdaith 4 ulesleyaidd LLANFAIRCAEREINION. Gweinidogion:—Parch. W. J. Jones, Llanfair. Parch. J. Lewis, Meifod. _% ,Mr. T. H. Evans, Llanerfyl, Lay Agent. .- - ■ ' a j ^ Goruchwyhssyr:—Mr. Evan Thomas, Tan-y-fron, Meifod. ■\ Mr. E. Lloyd Edwards, Llanfair. CYNWYSIAD. Yr Ysgol Sul fel Cyfrwng*i Gario Goleuni Nodiadau Cylchdeithiol . Conventions .. Y Cyíarjfod Chwarterdl . Gemau o'r Clasuron Y Rhai a Hunasaiít Bedyddiadau Dysgeidiaeth Crist , At ein Gohebwyr V , ypww ww w wwwwwwww*Mtwwwiw^rw,wwn& -$*- PRIS DWy\ GEINIOG. -4- Y - (I'w talû wrth ei dd£rbyn.) t :-»v- • ' TUDAL. 10 14 lö 16 :l ___ t wyirw t?' vHr<iiirl'r''»"y"0"y'^»1 w y* «► TREFFYNNON : ARGRAPHWYD GAN W.fWlLLIAMS a'i Fab, 1/h Q - Sìtol*.