Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

4 ,' ^Y. •> CÖFIADUR:* CYLCHGRAWN CHWARTEROL CYLCHDAITH WESLEYAIDD LLANFAIRCABRBINION. CYF, XVI. RHIF 4. Taehoaedd, IRhagíyi' as Ioîiaaitf, 1909^10. CYFARFOD CYLLIDÖL/ ISGYNODD i ran cyféillion Llanfair i groesawu y i||| cyfarfod uchod ar y dyddiau Medi 26ain—2gain. Nid oes ond tri yn aros sydd yn cofio Gyfarfod Talaethol Mai, a gynhaliwyd yn y fiwyddyn 1846, sef Mrs. Thomas, Tanybryn, Meistri Charles Humphreys ac Evan Jones, Tanllan. Yn y cyfarfod hwnw yr oedd Meistri Charles Nuttal, William Lloyd, Evan Pugh, Robert Jones (b.), yn ymgeiswyr am y weinidogaeth. Pregethwyd hefyd yn ystod yr wyl gan y Parchn. Robert Jones, Penmachno, John Richârds, Jàcöb Stanley (Llywydd y Gynhadledd), Samuel Davies, iaf, David Gravel, Johh Hughes, iaf, î|avid Williams, William Owen, Edward Anwyl, Thomas Aubreỳ, Eyan Hughes, ce.wri o bregeth- wyf. Er hyny mae tair blynedd^arthri ugain wedi myned heibio. Yn ystod y tymor hwn mae teríynau y dalaeth wedi ei leihau, ond mae nifer y cynrychiolwyr yn llawer mwy. Parodd hyn beth pryder i rai, tybed a ellid llet^a y cynrychioLẅyr, fac ?yn ddistaw, credaf bod rhai .%*. garedigion, yr achos, ỳn? IJdirgel arAëít;a o.ëdd genym siaff o bregethwyr hafal i'r dyd|iau 'ŷyní. Modd bynag mentro gwahodd Cyfarfod Cyllidol i9Ó9%naed, Deehreu- wyd ar uUwaith fyned ar ofyn cyfeillion äm letỳau, a Ibuari y teimlwyd bod cyfeillion enwadau eraill am gystadlu a ni i groesawu y cyfarfod. Llaciwyd tipyn ar deimlad y pessimists, ond yn aros yr oedd talp annichon ei lyngcu yn ei gyddfau. Beth am y cyfarfodydd cyhoeddus? Nos Sadwrn, Medi 25ain ddäeth, a daliwyd y pessimists mewn cyfiwr llawer gwaeth na'r morfil lyncodd Jonah, pryd y cyrhaeddodd Cadfan ar ei daith i'w hen gartref, pregethodd yn Salem y boreu, a rhyfeddodd yr hen bobl bod y glaslanc wedi tyfu yn glamp o bregethwr mor dda, am 2 a 6 pregethodd yn Pontcadfan i gynull-- eidfaodd mawrion. Gyda'r un gerbydres y daeth y Parch. D. Angeí Richards, yn cyfeirio am Saron erbyn 10 boreu Sul, ac i Grwynfa am 6 yr hwyr. Tystiolaeth pawb ydoedd ei fod wedi