Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■*Y * COFIADUR:^ CYLCHGRAWN CHWARTEROL CYLCHDAIT-H WESLEYAIDD LLANFAIHCAEHEINION. CYF, XV. RHIF 1. Chcaeffot», ODaoafth oe Ebtfill, 1908. r^ Y diweddar Barch, Thomas Aubrey. — f Gan y diweddar Barch. J. P. Roberts. OS oes gan ein cenedl ni rhywbeth y gall .ymffrostio yn,.; ac yn y meddiant o hono, gyfrif ei hunan yn ogyfutach V âg unrhyw genedl o dan y nef, credwn mai ei phulpud yw hwnw. Prin y credwn fod un llecyn ar y ddaear o faintioîi a manteision "Cymru fach dla'wd," wedi codi mwy na hi o Efengylwyr tangnefedd, y gellir yn gyfiawn edrych arnynt yn dywysogion yn mhlith pregethwyr. Ni roddwn i fyny ein pulpud am ogoniant unrhyw genedl. Mae "ardderchog lu" o'n tjtop- ogion pregethwrol yn awr yn ymrithio o flaen ein meddwl. ^Çn eu plíth daw Thomas Aubrey —y Pregethwr Wesleyaidd cadarn a hyawdl, yr hwn, er's blynyddau bellach, sydd yngorwedd yn fud yn mangre y meirwon ; a chredwn na"warafuna neb i ni ei osod mewn safie barchus ymhlith tywysogio» pregethwyr Cymru. Er mwyn bod yn dywysog yn mhlith pregethwyr dylai yr un a enwid , felly*fod yn uwch o'i ysgwyddau i fyny yn nghyfrif y bobl ^a'r cyffredin o'i frodyr; a dylai fod felly, nid fel duwinydd, athron- ydd, nac ysgolhaig; ond fel pregethwr. Dylai" fod ganddo awdurdod a dylanwad ar gynulleidfaoedd, teilwng o dywysog yr areithfa. Dylai gymeryd ei le yn naturiol yn ei" bulpud megys brenin ar ei orsedd. Un felly, mewn gwirionedd,, oedd Thomas Aubrey. Yr oedd yn dywysog mewn urddas, mewn awdurdod a dylanwad; ac yn dywysogaidd ei berson a'ijmddangosiad. i. Mewn ysgrif arno yn " Enwogion y Ffydd," a'r un modd yn y " Gwyddoniadur Cymreig," dywedir i Áubrey gael ei enj yn Mawrth, 1808; ond dywed y Parch. Samuel Davies, awdwr ei Gofíant, a'r hwn sydd yn debyg o fod yn awdur*dod ar y mater,