Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■*Y :> COFIADUR:*- CYLCHGRAWN CHWARTEROL OYLOHDAITH WESLEYAIDD laLANFAIHCAEHElNION. CYF. XIV. RHIF 1. Chcaeftfot», Cnamfth ae Ebffill, 1907. f ^^r^r^,,^,,.,H|,.^r.w,,w.,„„: ,,.: ,,,.....K|i.--i|||......;,; 11|.....[|i"i||.......||.....||.....||;i> ''l||,'',1|||,'',||||,■■i|||......||l.....||......||l"i|||......||, 'i|||l"i|||l'"ifl|.....i||......||l'-i|||l"i|||l",|||l' 'i|||i' >H|......■■!■ 'm......||'<"H Y diweddar Mr. JOHN WATKIN, Ty'n-y-maes. LLAWER soniodd y brawd y mae ei enw uchod mewn undeb â'r cyfeillion eraill yn Moriah am yr angen mawr am gapel newydd yno. Dechreuwyd gweithio yn unol mewn trefn i'r meddylddrych fod yn ffaith. A phan gwblhawyd y trefniadau angenrheidiol cyn gaílu symud yn mlaen, penderfynwyd cynal y gwasanaeth Grefyddol olaf yn yr hen gapel, y Sul, Gorphenaf 29ain, 1906, a rhoddwyd gwahoddiad i Mr. Evan Thomas, Meifod, i draddodi y bregeth olaf. Daeth cynulliad rhagorol ynghyd, a chymysglyd yn ddiau oedd teimladau y gynulleidfa. Llawenhaent yn y gobaith o gael teml newydd, ac eto tristaent wrth feddwl ffarwelio â'r hen deml. Teml fu i lawer o honynt yn "fan cyfarfod " am flynyddau lawer. Erbyn hyn mae dyddor- deb pruddaidd yn nghlyn â'r gwasanaeth olaf hwy yn yr hen gapel. Am ei fod y gwasanaeth olaf ar y ddaear hon i Mr. John Watkin, fod ynddo, oblegidydydd Mawrth canlynol ar amrantiad cyfarfyddodd â damwain angeuol, a chafodd fyn'd i wlad nad oes teml o'i mewn. Y dydd Gwener canlynol, daeth tyrfa fawr i'w gladdedigaeth. Dodwyd ei weddillion marwol i orphwys yn mynwent Llanfihangel—mynwent lle y huna Ann Griffiths, yr Emynyddes ei hûn olaf. Gwasanaethwyd gan y Parchn. W. R. Roberts, E. Arthur Morris, ac Offeiriad Llanfihangel. Yr oedd y gwlaw yn ymdywallt ar hyd y ffordd, a phrawf diamheuol o'i boblogrwydd yn yr ardal oedd i gynifer dd'od yr holl flfordd i Lanfihangel, er dangos eu parch i'w goffadwriaeth a'u cydym- deimlad dwysaf a'r teulu oll yn ei profedigaeth lem ac anisgwyl- iadwy. Ganwyd ein gwrthddrych yn Llanerfyl, oddeutu haner can' mlynedd yn ol. Nid ydym yn gwybod nemawr am ei gysylltiadau