Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*Y * COFIÀDUR:^ CYLCHGRAWN CHWARTEROL OYLOÍHDAITH WESLEYAIDD CYF, VII, RHIF 2. OQai, CQeheîin a Gorphenaf, 1901. ^<l<i;iHiiaiu:M[.....iiDnBii'<r:"-iiiiaaint;[!!i:i!i<f ■■■Ban'iiii'iMsaBBf <ii<i......in m^ii 11 ;imm:i ■cnauiiilüiiiil ■ na 11.......i:'l ■ in ■!::!.'.....':(■■■■■......ln Yr Undeb Ysgolion. YN y Cofiadur am Tachwedd, 1900, yn Adroddiad y Cyfarfod Chwarterol, ceir fod Pwyllgor wedi ei drefnu i gyfarfod i ystyried y priodoldeb o adsefydlti Undeb Ysgolion Cylchdeithiol. Cyfarfu y Pwýllgor hwnw yn Iylanfair, Hydref 24ain, a phasiwyd ynddoÄfpen- derfyniadau canlynol:— ,1. Fod Undeb o Ysgolion Sabbotlíol y Gylchdaith yn cael ei sefydlu. "2\ Fod Cyfarfod Undebol yn cael eu cynal yn chwarterol yá n^isoedd Ionawr, Ebrill, Gorphenaf a Hydref. 3. Fob pob Ysgol i anfon, os yn bosibl, ddau Gynrychiol- ydd. Cymhellid fod un yn ŵr o brofiad, a'r llall yn ŵr ieuanc. 4. Fod Ysgol y lle y cynhelid y Cyfarfod ynddojfflîlmiu Îwaith y dydd. Dfcgwylir iddynt ddewis rhanauj||j|Pfès lafur i lafurio ynddo ar gyfer y Cyfarfod, a dewJpPrwyr. .Ystyrid y dylai gwaith y dydd gynwys arholiadau cyaoeddus, ^adrodd rhanau o'r Ysgrythyrau, anerchiadau, a chanu—a ",rwylid y byddai ymdrechion arbenig yn cael ^eu gwneyd 'gyda'r canu. Cymhellid fod Cyfarfod y boreu, o haner awr wedi naw, neu ddeg, hyd unarddeg o'r gloch yn cael ei dreulio mewn ymbarotoad—rehearsal, ar gy'fer Cyfarfodydd' dau a chwech o'r gloch. 5. Fod y Cynrychiol\pf yn flighÿ4í âg Athrawon y lle i gyfarfod^am 11 o'rt( :^l%h i,y||^ried yr adroddiad|U o'r lleöedd, a thynU allan gyl4J|tniau.,ftr hyrwyddo amcanìon yr Ysgol'Sul. / 6. Fod Arolygwr y Gylchdáith yn Llywydd yr^Uhdeb, a'r ail Weinidog a'r Lay Age?it yn Is-lýwyddion,: a Mr. W. I^loyd Pierce, L/lanfair, yn Ysgrifenydd; a bod Gweinidog